Skip navigation

11.1. A kitagolásban résztvevő első intézmények

A TIOP 3.4.1.”A”-11/1 pályázat 2012 januárjában kiírásra került. A beadási határidő (2012. október 1.) után a bírálásokat követően négy intézmény kapott zöld utat a pályázat megvalósítására. Az így kialakult személyek létszáma, akik a kitagolásban részt vesznek, töredéke volt csak az eredetileg tervezett létszámnak (1500 fő). Ezért pótkiírásra került sor, ami nagyon kevés időt hagyott az esetleg érdeklődő szervezetek számára egy pályázat benyújtásához (2012. november 15.). Az így kiírt pályázatra két korábban elutasított pályázó kapott lehetőséget pályázatának újabb benyújtásához (Bugarszki et al. 2013), melyek így szintén megvalósulnak. Végeredményben így összesen hat intézményben indulhatott meg a kormány törekvései kapcsán a kitagolás. A további két intézmény bevonásával a kitagolásban részt vevő a fogyatékos személyek létszáma még így is megközelítőleg csak a fele a tervezetnek. A pályázati anyagokat olvasgatva szembetűnő, hogy jelentős minőségbeli különbségek is fellelhetőek. Mind szemléletében, mind nyelvezetében, mind a szakkifejezések használatában a hat megvalósítási tanulmány széles határok között mozog. Így az egyik tanulmány több helyen is nehezen értelmezhető kijelentéseket tesz:

„A lakók közül 24 főnek van szüksége a folyamatos segítségre, akik súlyos, halmozottan fogyatékosok. A higiéniai elvárásoknak megfelelően napi legalább egy alkalommal a fogmosásra, heti egy vagy két alkalommal pedig a hajmosásra van szükség.”

Illetve egy másik helyen alapvető szakmai kérdéseket vett fel, amikor értelmi fogyatékos személyek otthonaként az alábbi kijelentést teszi:

„Így a lakók életvitele jobban megközelíti az egészséges társaikét mind létszámban, mind térméretben.”

A legtöbb pályázati anyag azonban szakmailag kimunkált, a paradigmaváltásokat ismerő és a megvalósítási tervek keretein belül mindezt szem előtt tartó tanulmány. A kiváltásra kerülő hat nagy intézet az országban szétszórtan, az alábbi településeken található: Bélapátfalva, Berzence, Kalocsa, Mérk, Szakoly és Szentes. Ezen intézmények legtöbbje vegyes profilú intézmény, az ellátás súlypontját tekintve fogyatékos személyeket ellátó intézet összesen négy (Bélapátfalva, Kalocsa, Mérk, Szakoly) vesz részt a programban, elsősorban pszichiátriai betegek ellátása két (Berzence, Szentes) intézményben történik. Egy intézet (Szakoly) működtetett lakóotthont is a kitagolás megkezdésekor. Budapesti fenntartású intézet nincs a pályázatok között.

Az országos program tehát azokra a fogyatékos személyekre koncentrál, akik már az intézetek lakói. A kitagolási program első körben nem veszi figyelembe azokat a személyeket, akik még nem kerültek be az intézeti ellátásba. Bár a pályázatokban a kapacitás növelés keretén belül az üresen hagyott helyek megjelennek az új igények kielégítésére, ezek azonban országos szinten nem, csak regionális szinten jelenthetnek alternatívát.