Skip navigation

5.4.2. Clearingstelle

A Clearingstelle működése mindösszesen 18 hónapra korlátozódott 2007 és 2009 között, vizsgálatai azonban több ponton egybecsengenek a Lotse vizsgálatainak eredményével. A Clearingstelle létrehozásának elsődleges célja a lakhatást biztosító szervezet, a lakó és a finanszírozó szerv közötti komplex helyzetek analizálása, elsősorban pszichés zavarral és/ vagy viselkedési zavarral élő értelmi fogyatékos személyek esetén. A vizsgált helyzetek kiterjedtek már lakókra és megfelelő lakhatást kereső személyekre is. Működése ideje alatt összesen 102 esetet vizsgált (Clearingstelle 2009). Vizsgálatai alátámasztják a Lotse által megállapítottatokat is, így a viselkedési zavarokkal és pszichés zavarokkal élő értelmi fogyatékos személyek lakóotthoni elhelyezésének nehézségeit, illetve e vizsgálati eredmények egybecsengenek a Németországban egyre szélesebb körben visszhangra találó szakmai vitákkal is.