Skip navigation

6. Nemzetközi dokumentumok

A kitagolás folyamatához számos nemzetközi jogi aktus kapcsolható. Az utóbbi évek legjelentősebb nemzetközi dokumentuma a 2006-os ENSZ „A fogyatékossággal élő személyek jogairól egyezménye”. Magyarország az elsők között írta alá e dokumentumot s önmagára kötelezőnek ismeri el azt. Az Európai Unió politikáját tekintve a 90-es évek közepétől változások figyelhetőek meg. A fogyatékosügy kiemeltebb szerephez jut és a tagállamok politikájára is erőteljesebb hatást gyakorol. Az Európai Unió strukturális politikájának támogatásával Magyarországon is elindulnak a kitagolási programok.