Skip navigation

7.8. Összefoglaló gondolatok

Magyarországon az értelmileg akadályozott személyek intézményes ellátásának domináns formája továbbra is az állami fenntartású nagy intézetek. Az alternatív lakhatási formák lehetőségei erőteljesen korlátozottak. Alternatívák hiányában a felnőtt értelmileg akadályozott személyek vagy a családjukon belül, vagy a nagy intézetekben élnek. A cselekvőképességüket rendszerint családon belül, és az intézetekbe kerülve is elvesztik. A törvényi szabályozást tekintve Magyarországon a 90-es évektől a törvényi változások a lakhatás tekintetében és a fogyatékos személyek jogainak kérdésében is diffúz képet mutat.