Skip navigation

Irodalom, törvények, dokumentumok, honlapok

Aselmeier, Lurenz (2008): Community care und Menschen mit geistiger Behinderung, VS Verlag, Wiesbaden

Bugarszki Zsolt/Eszik Orsolya/Soltész Ágnes/Sziklai István (2010): „Egy lépés előre, kettő hátra” A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon, az Európai Unió strukturális alapjainak felhasználásával, Soteria, ELTE TTK, Budapest

Flowers, Nancy (2009)(szerk.): Emberi jogok, A fogyatékossággal élő személyek jogai, Siketek és Nagyotthallók Országos Szövetsége, Budapest
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/TB6/html/EmberiJogok_IGEN_hungarian.pdf
Online megtekintés: 2015.05.14. 20:01

Hatos Gyula (2012): Életkilátás-életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest

Horváth Péter (2009): A társadalom fogyatékosságügyi (köz)gondolkodása alakulásának és alakításának néhány aspektusa, In: Fogyatékosság-politikai szakismeretek, Szöveggyűjtemény, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 3-35
http://mek.oszk.hu/09800/09833/09833.pdf
Online megtekintés: 2015.05.24. 17:42

Iván Gábor (2011): A regionális politika szabályozása, In: Kende Tamás/Szűcs Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba, Wolters Kluwer, Budapest

Iván Gábor (2015): A regionális politika szabályozása, In: Kende Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba, átdolgozott kiadás, Wolters Kluwer, Budapest

Maschke, Michael (2010): Fogyatékosságpolitika az Európai Unióban, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest

Parker, Camilla/Bulic, Ines (2013): Befektetés a múltba? A totális intézetek bezárása és a Strukturális Alapok politikája Közép-Kelet-Európában, TASZ, Budapest
http://tasz.hu/fogyatekosugy/befektetes-multba
Online megtekintés: 2015.05.23. 17:07

 

Törvények:

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv
http://szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=15024
Online megtekintés: 2015.05.14. 18:30

 

Dokumentumok:

Európai útmutató (2012): Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató, Brüsszel
http://deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2013/05/Common-European-Guidelines_Hungarian-version.pdf
Online megtekintés: 2015.05.24. 19:32

TIOP-3.4.1., Bentlakásos intézmények kiváltása „A” Szociális intézmények komponense, Pályázati útmutató
http://palyazat.gov.hu/doc/3342
Online megtekintés: 2015.05.30. 12:57

TIOP 3.4.2., Bentlakásos intézmények korszerűsítése, Pályázati útmutató 
http://palyazat.gov.hu/doc/1019
Online megtekintés: 2015.05.30. 12:57

 

Egyéb honlapok:

Takács Imre Szociális Otthon, Tab
http://www.takacsimre.hu/hirek/friss-hirek/2014-11-05/sajtokozlemeny.html
Online megtekintés: 2015.05.30. 11:53