Skip navigation

7.7. A Polgári Törvénykönyv

A 2009-ben elfogadott Polgári Törvénykönyv a kizáró gondnokság intézményét és vele együtt a fogyatékos emberek jogfosztásának jogi kereteit megszüntette volna. Ez a törvény azonban nem lépett életbe. Az új Polgári Törvénykönyv 2014 márciusában életbe lépve megtartja a kizáró gondnokság intézményét és emellett jeleníti meg a támogatott döntéshozatalt. A támogatott döntéshozatal (lásd 10. fejezet) bevezetése a magyar jogrendben üdvözölendő, azonban a cselekvőképesség korlátozásának intézményét megtartva kétséges, hogy áttörő jelentőséggel bír majd az értelmi fogyatékos személyek önrendelkezésének növelése terén.