Skip navigation

8.3. Állami programok

1998 után az állami források is pályázhatóvá válnak lakóotthonok létrehozására. Az elképzelések szerint a lakóotthonok nagy része nem a nagy intézeteket váltják majd fel, hanem azokat egészítik ki.

„A lakóotthon a tartós bentlakásos intézmények (a fogyatékos, a pszichiátriai betegek otthona és a rehabilitációs intézmények) mellett vagy attól függetlenül létesített kiscsoportos lakóotthonok kialakításával érhető el.

Terveink szerint rehabilitációs intézetben élőknek

- 15%-a intézeten kívüli (önálló) lakóotthonban (700 fő)

- 20%-a az intézet környezetében kialakított lakóotthonban (1000 fő)

ápoló-gondozó otthonokban élőknek

- 10%-a az intézet környezetében kialakított lakóotthonban (1000 fő) helyezhető el.” (Kisgyörgyné 2001, 30. o.)

Ez az elképzelés mindemellett a nagy intézetek lakóinak csak töredékét érinti, a többség továbbra is a nagy intézet lakója marad. Az állami programok szintjén törekvések tehát megjelennek, ezek azonban alapjaiban nem változtatják meg a magyarországi értelmi fogyatékos személyek helyzetét.