Skip navigation

3.2. A gyógypedagógiai paradigmák és mögöttes tartalmuk

A gyógypedagógiai szemléletváltozás szerteágazó tartalmát Aselmeier (2008) az alábbi kulcsszavakkal, gondolatokkal fedi le: életminőség, önrendelkezés és empowerment, személyes fejlődés és az egyéni szerep kiterjesztése, individualizáció és szükségletorientáltság, esélyegyenlőség és a választás szabadsága, polgári jogok, integráció és inklúzió. A továbbiakban Aselmeier felsorolását követve vizsgáljuk meg egyetemes szinten az elmúlt 60 év radikális személetváltásának legfőbb aspektusait, és reflektálunk az értelmi fogyatékos személyek helyzetére. Az alábbi fejezetben nem célunk részletezni a magyarországi értelmi fogyatékos személyek helyzetét (lásd 7. fejezet), még ha egy-egy példa a magyar helyzetre reagál is.