Skip navigation

3.2.7. Integráció és inklúzió

A gyógypedagógiai szakirodalom a normalizációs elv megjelenésétől kezdődően intenzíven foglalkozik az integráció kérdésével. Megközelítőleg a 90-es évektől egyre gyakrabban beszél a szakirodalom integráció helyett inklúzióról. E rövid bekezdés nem törekszik átfogó képet adni e két fogalom igen gazdag szakirodalmának áttekintéséről. A továbbiakban e két fogalom történetéből, szemléletéből szemezgetünk néhány kiragadott gondolat erejéig, elsősorban a lakhatást érintő kérdéskörre koncentrálva. Az iskolai integráció és inklúzió kérdésköre és annak igen gazdag szakirodalma jelen tanulmányban nem kap figyelmet.