Skip navigation

6.3.1. Európai Strukturális Alapok

Az Európai Unió regionális politikájának eszköze a Strukturális Alapok, melyben több Alap egyesül, így az Európai Regionális Alap, az Európai Szociális Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része és a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz. (2014-től az Alap megnevezése és összetétele, illetve a területek megnevezései is változott, a kitagolás első periódusa 2014 elé esik, ezért e megnevezések jelen tanulmányban.) Az Alapok célja elsősorban a regionális különbségek kiegyenlítése, a gazdaságilag gyengébb területek fejlesztése, a gazdasági és társadalmi kohézió (Iván 2015). A támogatási programok periodikusak, egy-egy szakasz 6 évre terjed. A magyarországi kitagolási program első fázisa a 2007–2013-as időszakba esik. Az első kitagolási program financiális hátterét az Európai Regionális Alap és Magyarország költségvetése közösen biztosítja.

 

A 2007–2013-es költségvetési időszakot felölelő Új Magyarország Fejlesztési Terv, azon belül pedig a Társadalmi Infrastruktúra-fejlesztés Operatív Programja a TIOP 3.4.1-es programon keresztül írja ki a kitagolásra vonatkozó pályázatot (a pályázatok kiírásának előzményeit lásd Bugarszki et. al. 2010). E pályázat keretén belül kerülnek megvalósításra az első kitagolási programok (lásd 11. fejezet).