Skip navigation

2.1.1 Normális napi ritmus

A normalizációs elv mint fogalom az 50-es években jelenik meg Dániában, rendszerének kidolgozása azonban jóval később kerül sor, melyet Bengt Nirje dolgoz ki és 1969-ben publikál először (Biewer 2010). Nirje rendszerében a normalizációs elv nyolc nagyobb területet ölel fel (Nirje/Perrin 1995). Az egyes területeket érdemes a nagy intézmények viszonylatában vizsgálni, melyek Európában és hazánkban is jelentős számban jelen vannak még, hogy miben is hozott tulajdonképpen változást ez a szemlélet, és miért bír oly nagy jelentőséggel különösen a kitagolás kapcsán. A továbbiakban a normalizációs elv nyolc pontját tekintjük át röviden.