Skip navigation

Irodalom, törvények, forrás

Irodalom:

Bánfalvy Csaba (1998): Az intézetekben élő értelmi fogyatékosok életminősége és a kitagolás aktualitása, In: Zászkaliczky Péter. (szerk.): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Kézenfogva Alapítvány – Soros Alapítvány, Budapest. 177–190
http://www.kka.hu/_soros/kiadvany.nsf/44cfa372d3c5a279c1256e9600682640/b56129e5ec82a6b4c1256e9900487a08?OpenDocument
Online megtekintés: 2015.05.23. 17:00

Galambos Éva/Papp Zoltán/Verdes Tamás (2009): A minőség problémája, A felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásban, In: Könczei György (szerk.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 153-198
http://mek.oszk.hu/09500/09511/09511.pdf
Online megtekintés: 2015.05.16. 20:17

Gönczöl Katalin (1997a): Vizsgálat fogyatékosokat ápoló-gondozó otthonokban - Ombudsmani jelentés, In: Mozgó világ 1997, (5), 50-63

Gönczöl Katalin (1997b): A betegek emberi és állampolgári jogainak érvényesülése a pszichiátriai fekvőbeteg-intézetekben és pszichiátriai otthonokban, In: Psychiatria Hungarica, 1997, (1), 45–50

Kozma Ágnes (2008): Az intézetben élő értelmi fogyatékos emberek helyzete In: Bass László (szerk.): Amit tudunk és amit nem… az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon, Kézenfogva Alapítvány, Budapest 157-177.

Mental Disability Advocacy Center (MDAC) (2007): Gondnokság és emberi jogok Magyarországon, A gondnokság jogintézményének és gyakorlatának elemzése
http://www.mdac.info/sites/mdac.info/files/Hungarian_Guardianship_and_Human_Rights_in_Hungary.pdf
Online megtekintés: 2015.05.17. 15:40

Parker, Camilla/Bulic, Ines (2013): Befektetés a múltba? A totális intézetek bezárása és a Strukturális Alapok politikája Közép-Kelet-Európában, TASZ, Budapest
http://tasz.hu/fogyatekosugy/befektetes-multba
Online megtekintés: 2015.05.23. 17:07

TASZ (2013): A TASZ véleménye az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008 (IV.5.) SZMM hatályon kívül helyezéséről szóló EMMI rendelet tervezetéről
http://tasz.hu/files/tasz/imce/velemeny_tl.pdf
Online megtekintés: 2015.04.26. 14:21

Verdes Tamás (2009): „A ház az intézet tulajdona”. A totális intézmények lebontásáról, humanizálásáról és modernizálásáról. In: Esély, 2009, (4), 92–114
http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_4/05verdes.pdf
Online megtekintés: 2015.05.17. 12:42

Verdes Tamás/Scharle Ágota/Váradi Balázs (2011): Intézet helyett, A fogyatékos személyeket támogató szociálpolitika megújításának lehetséges irányairól, In: Esély, 2011, (4), 3-34
http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_4/01averdes.indd.pdf
Online megtekintés: 2015.05.17. 11:56

Verdes Tamás/ Tóth Marcell (2010): A per tárgya. A gondnokság alá helyezett személyek társadalmi kirekesztődésének mozgásformái a rendszerváltás utáni Magyarországon, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

Lányiné Engelmayer Ágnes (1999) (szerk.):
http://www.kka.hu/_soros/kiadvany.nsf/538d96804d640588852566f2006f1ed7/3aa7d4ab2cf525e8c1256e8a00486595?OpenDocument
Online megtekintés: 2015.05.17. 09:59

Törvények:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8945
Online megtekintés: 2015.04.26. 14:36

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=9604
Online megtekintés: 2015.05.17. 16:17

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV
Online megtekintés: 2015.05.17. 16:14

http://issuu.com/hclu/docs/befektet__s_a_m__ltba_-_int__zm__ny/1?e=2030160/7227524
Online megtekintés: 2015.05.23. 17:05

Az anyagban szereplő film címe és forrása

Láthatatlanok (TASZ 2011) Online: https://www.youtube.com/watch?v=Yxp-nKIG5qc