Skip navigation

Tudáspróba 2.

 

Kérdés

1. Válassza ki az igaz állítást!

Válaszok

Az értelmi fogyatékos személyek intézményes gondoskodásában a 19. században megfigyelhető egy súlyponteltolódás, mely az értelmi fogyatékosság gyógyíthatósága felől közelít.

Az értelmi fogyatékos személyek rendszerszintű intézményi ellátása már a középkortól fellelhető.

Az értelmi fogyatékos felnőttek intézményi ellátása mindig is a gyógypedagógusok feladata volt.

Visszajelzés

Kérdés

2. Mi nem jellemző a totális intézményekre? Válassza ki!

Válaszok

az egyéni identitás elvesztése

az egyénre szabott gondoskodás

a lakók függőségi viszonya

az üzemszerű működés

Visszajelzés

Kérdés

3. Mely elemet nem tartalmazza a normalizációs elv?

Válaszok

normális napi ritmus

normális támogatott lakhatás

normális tisztelet

Visszajelzés

Kérdés

4. Válassza ki a helyes állítást!

Válaszok

A lakóotthonok általában 50–60 fő befogadására képesek.

A lakóotthonokon belül valósul meg a támogatott lakhatás.

A lakóotthonok száma várhatóan emelkedni fog.

Visszajelzés

Kérdés

5. Válassza ki a helyes választ!

Válaszok

Egy nemzetközi összehasonlítás számos nehézsége mellett lehetőségeket is jelent a szakemberek számára.

Egy nemzetközi összehasonlítás esetén a nyelv nem jelenthet nehézséget.

Nemzetközi kutatások nem relevánsak a kitagolás folyamatát tekintve.

Visszajelzés

Kérdés

6. Mire hívják fel a németországi kritikai hangok a figyelmet? Válassza ki a megfelelő választ!

Válaszok

a lakóotthonok építésének anyagi vonatkozásaira

a szociális szolgáltatásokból kiszoruló személyek jellemzőire

a kitagolás során vásárolt épületek egyetemes tervezésének szükségességére

Visszajelzés

 

7. Egészítse ki a mondatot!

A egy olyan egyéni szükségletekre szabott, a felhasználó egyéni döntésein alapuló eszköz, mely a meglévő támogatási források irányát megváltoztatva a financiális erőforrásokat a fogyatékos személy számára közvetlenül bocsátja rendelkezésre. Célja a fogyatékos személy önrendelkezésének erősítésén keresztül a társadalmi integráció elősegítése.

Enable JavaScript

 

Kérdés

8. Miben hoz jelentős változást a támogatott döntéshozatal és a személyre szabott költségvetés? Válassza ki a helyes választ!

Válaszok

a fogyatékos személyek önrendelkezésében

újabb pénzügyi forrásokat szabadítanak fel a fogyatékos személyek számára

megszervezi az értelmi fogyatékos személyek érdekvédelmi csoportját

Visszajelzés

Kérdés

9. Ha a gyógypedagógiai paradigmákról beszélünk, milyen jelentéssel bír a paradigma szó? Válassza ki a helyes választ!

Válaszok

kortalanság

világosság

korszellem

önrendelkezés

Visszajelzés

Kérdés

10. Aselmeier milyen aspektusait emeli ki a gyógypedagógiai paradigmáknak? Válassza ki, több jó is lehet!

Válaszok

Empowerment

integráció

inklúzió

polgári jogok

Mindegyik válasz helyes!

Visszajelzés

Kérdés

11. Svédországban ma milyen ellátási forma a jellemző? Válassza ki!

Válaszok

lakóotthonok

csoportos lakások

nagy intézetek

Visszajelzés

Kérdés

12. Mit takar az intézménytelenítés fogalma? Válassza ki a helyes állítást!

Válaszok

A bürokratikus ügyintézés felszámolását a fogyatékos intézményekben.

A totális intézmények felszámolását célzó folyamatok összessége.

A fogyatékos személyek tartós bentlakást nyújtó intézményeinek humanizálása.

Visszajelzés

Kérdés

13. Milyen épületek adtak helyet a II. világháború után a fogyatékos személyek intézeteinek? Válassza ki a helyes megoldást!

Válaszok

lakóotthonok

lakások

kastélyok, kúriák

Visszajelzés

Kérdés

14. A támogatott lakhatás törvényi megfogalmazása milyen típusú intézmények létrehozását engedélyezi? Válassza ki a helyes megoldást!

Válaszok

maximum 50 fős intézmények

maximum 12 fős intézmények

maximum 4 fős intézmények

Visszajelzés

Kérdés

15. Miért volt jelentős a Fészek Program szakemberképzése? Válassza ki a helyes választ!

Válaszok

Mert a magyarországi képzések az orvosi modellre épültek.

Mert így több szakember állhatott munkába.

Mert a Kézenfogva Alapítványnak nem volt még ilyen képzése.

Visszajelzés

Kérdés

16. Az 1998 után elinduló állami programok hogyan képzelik el a lakóotthonok megvalósítását? Válassza ki helyes megoldást!

Válaszok

a nagy intézetek felszámolásával

a nagy intézetek mellett

a nagy intézetektől függetlenül

Visszajelzés

 

17. Milyen főbb területeket ölel fel a támogatási szükséglet felmérése? Sorolja fel!

 

Kérdés

18. Mely szakmentor NEM létezik a mentorhálón belül?

Válaszok

lakók képzési szakmentora

dolgozók képzési szakmentora

szervezeti működési szakmentor

mobilitás szakmentor

Visszajelzés

Kérdés

19. Az országos szintű kitagolási program kikre koncentrál elsősorban? Válassza ki!

Válaszok

az intézetek lakóira

a családban élő fogyatékos személyekre

a lakóotthonok lakóira

Visszajelzés

Kérdés

20. Az országos szintű kitagolási programban részvevő intézetek milyen lakóformákat kívánnak megvalósítani? Válassza ki!

Válaszok

lakóotthon

lakócentrum

lakópark

lakóotthon és lakócentrum

Visszajelzés

Kérdés

21. Az Európai Unió Strukturális Alapjainak a nagy intézetek felszámolására szánt támogatási összegét Magyarország milyen projektekre fordította? Válassza ki a megfelelő választ!

Válaszok

közösségi lakhatás széleskörű megvalósítására

lakóotthonok kialakítására

stadionok építésére

Visszajelzés