Skip navigation

11.6. A lakók és a dolgozók felkészítése a változásokra

A kitagolás változásaira mind a lakókat, mind az intézetben továbbra is dolgozni kívánó személyzetet fel kell készíteni. A pályázatok ebben természetesen erőteljesen támaszkodnak a Mentorhálóra. A lakók felkészítése csakúgy, mint a dolgozóké, képzéseken, programokon keresztül valósul meg. A lakók felkészítése elsősorban az önálló életvitelhez kapcsolódó feladatokra való felkészítésre koncentrál. A háztartási ismeretek az orientáció fejlesztése, az önálló közlekedés fejlesztése, ügyintézések szervezése, a rendelkezésekre álló pénz beosztása képezik a képzések magját. A pályázatok elsősorban a már meglévő dolgozókkal kívánják megvalósítani az átalakulást. Új szakemberek felvételét a programok a megnövekedett férőhelyek függvényében tervezik. A dolgozók végzettségének összetételében a szociális ápoló képesítés jelenik meg a legnagyobb arányban, ami a jelenlegi szabályozásnak megfelel.

A megvalósítási tanulmányokban az intézeti dolgozók elvárt kompetenciáinak fejlesztésére a projektek dolgozói számos képzésen vesznek részt. A kötelező elemek (1. Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők intenzív képzési programja, 2. Fogyatékos emberek társadalmi befogadásának hatékonyabb gyakorlata – a szociális ellátó rendszer új feladata és lehetőségei, 3. Kommunikációs hídépítés erősítése és fejlesztése a szociális szakemberek és a szolgáltatásokat igénybe vevő fogyatékos emberek között) mellett a leggyakrabban az alábbi képzéseket tervezik az intézetek (Szakoly a pályázatában tartalmakat és nem képzési címeket adott meg, így a szerző besorolása és a ténylegesen tervezett képzés között lehet eltérés, Mérk esetében hasonló a helyzet):

1. Fogyatékosügyi esélyegyenlőségi mentor, tanácsadó és trénerképzés (2 fő) (Berzence, Bélapátfalva, Kalocsa, Mérk, Szentes)

2. A szociális szakemberek a súlyosan, halmozottan sérült személyekkel való

kommunikációjának fejlesztése (Bélapátfalva, Berzence, Kalocsa, Szentes, Szakoly)

3. Fogyatékos személyek szociális segítésének új útjai (Bélapátfalva, Berzence, Kalocsa, Mérk, Szentes)

4. Esélyegyenlőség a védett, félig védett és szociális foglalkoztatásban (Bélapátfalva, Kalocsa, Mérk, Szentes Szakoly)

5. Támogatott döntéshozatal (Bélapátfalva, Kalocsa, Mérk, Szakoly)

A dolgozók felkészítése az egyes intézményekben széles spektrumon mozog. A szemléletbeli változás az intézetek átalakításához elengedhetetlen, alapvető feltétel. A fogyatékos személyek befogadása azonban erőteljesen függ a környezetük szemléletétől, szemléletváltozásától is.