Skip navigation

5.2.1. „Szükségletcsoportok” (Hilfebedarfsgruppen)

Berlin 2001-ben vezette be Metzler által kidolgozott szükségletfelmérő eljárást. Ez az eljárás összesen hét területen és azon belül is 34 itemre bontva méri fel az egyéni szükségleteket (Metzler 2001):

  1. „Mindennapi életvezetés“ (7 Item)
  2. „Alapvető szükségletek“ (6 Item)
  3. „Szociális kapcsolatok“ (3 Item)
  4. „A társadalmi és kulturális életben való részvétel“ (5 Item)
  5. „Kommunikáció és orientáció“ (4 Item)
  6. „Emocionális és pszichés fejlődés“ (4 Item)
  7. „Egészségfejlesztés és - megőrzés“ (5 Item).

A felmérés eredményeként kapott pontszámok alapján a fogyatékos személyeket egyéni szükségleteinek megfelelően öt szükségletcsoportba sorolták, ahol az I csoport minimális támogatási szükségletet az V. csoport pedig ezen a skálán a legnagyobb támogatási szükségletet jelentette. A lakóotthonokban élő értelmi fogyatékos személyek esetén gyakorlatilag az I. és II. csoport nem jelent meg, így a lakóotthonok számára a III., IV., és V. szükségletcsoport volt az irányadó. Ezen csoportok alapján állapították meg, hogy egy adott lakóotthonba hány pedagógiai kísérőre van szükség. Az így kialakított rendszer alapgondolata, hogy a halmozottan fogyatékos személyek ellátása se ütközzön nehézségekbe, hiszen minél magasabb a fogyatékos személy besorolása, annál több munkaórára váltják be a fenntartók a megállapított szükségletcsoportokat. A súlyosan–halmozottan fogyatékos személyek számára nem hoztak létre külön intézményeket, hanem e modell segítségével igyekeztek számukra is feltételeket biztosítani a társadalmi részvételre. Azt lehet mondani, hogy az elgondolás a gyakorlatban részben visszhangra talált. A lakóotthonokban megjelennek a súlyosan–halmozottan fogyatékos személyek, azonban bizonyos kritériumok mentén megfigyelhető egy szelekciós folyamat (lásd 5.4. és 5.5. alpontokat). 2010-ben elindult egy reform, melynek eredményeként a három csoportot a lakhatás területén hat csoport váltja fel. Az alapelgondolás azonban azonos maradt.