Skip navigation

Irodalom

Aselmeier, Lurenz (2008): Community Care und Menschen mit geistiger Behinderung, VS Verlag, Wiesbaden

Biewer, Gottfried (2010): Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik, 2. Auflage, Klinkhardt, Bad Heilbrunn

Bugarszji Zsolt/Farkas Edit/Gazsi Adrienn/Horváth Áron/Kozma Ágnes (2011): Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek támogatott lakhatása, Aurora Egyesület, Budapest
http://www.auraegyesulet.hu/adat/files/autista_tamogatott_lakhatas_konyv.pdf
Online megtekintés: 2015.05.31. 11:51

Bunschuh, Konrad.; Dworschak, Wolfgang (2003): Leben in stationären Wohnformen für Erwachsene mit geistiger Behinderung. Eine Studie zu Lebenszufriedenheit, individuellen Entscheidungsmöglichkeiten, sozialem Netzwerk und Unterstützungsressourcen. Abschlussbericht,
http://www.edu.lmu.de/geistigbehindertenpaedagogik/downloads/forschung/forschung_lequa.pdf
Online megtekintés: 2015.01.26. 13:10

Dalferth, Matthias (2006): Leben in „Parallelgesellschaften“? Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung zwischen den Idealen der neuen Leitideen und Entsolidarisierungsprozessen In: Theunissen, Georg/Schirbort, Kerstin (Hrsg.): Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung, Zeitgemäße Wohnformen – Soziale Netze – Unterstützungsangebote, Kohlhammer, Stuttgart, 116-128

Mansell, Jim/ Beadle-Brown, Julie (2012): Intézménytelenítés és közösségi lakhatás. Az értelmi fogyatékosság kutatás nemzetközi Társaság Összehasonlító Szakpolitika és Gyakorlat tematikus csoportjának szakmai állásfoglalása, In: Esély, 2, 110-123
http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_2/06dokumentum.indd.pdf
Onine letöltés: 2015. 04.26. 14:31

Márkus Eszter (2013): A halmozottan sérültek és a társadalom - előadás
https://www.youtube.com/watch?v=n57FuYPU75s
Online megtekintés: 2015.05.31. 11:53

Nirje, Bengt/Perrin, Burt (1995): A normalizációs elv – és félreértelmezései In: Hatos Gyula (szerk.): Értelmileg akadályozott emberek lakóközösségei külföldön, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 33-56

Ruzsics Ilona (2014): A személyre szabott költségvetés In: Esély 2014/1 80-93. 
http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_1/ruzsics.pdf
Online megtekintés: 2015.04.24. 22:48

Walter Thimm/Christian v. Ferber/Burkhard Schiller/Rainer Wedekind (2005): Das Normalisierungsprinzip – Vorüberlegungen für pädagogische und sozialpolitische Konsequenzen, In: Thimm, Walter (Hrsg.): Das Normalisierungsprinzip – Ein Lesebuch zur Geschichte und Gegenwart der Reformkonzepts, Lebenshilfe Deutschland, Marburg, 89-108