Skip navigation

4.2. A kitagolás dinamikája

A normalizációs elv megjelenése nem feltétlen jelentette a gyakorlat szintjén rögtön a nagy intézmények lebontását. Egy-egy ország más-más időpontban indította el saját programját, sok esetben országokon belül is nagyon nagy különbségek mutatkoznak a kitagolási programok elindulásának időpontjában. Nemcsak a programok indulásának időpontjában léteznek nagy különbségek, hanem annak kivitelezésében is. Míg nagyon sok különbség az adott ország vagy közigazgatási egység specifikumaival is magyarázható, bizonyos minőségi különbségek a normalizációs elv félreértelmezéséből is következtek. Ahogy arra a normalizációs elvet részletesen tárgyaló fejezetben már utaltunk, a pszichiátriai intézmények humanizálása, vagy a nagy bentlakásos intézmények területén létrejövő lakóotthonok is a normalizációs elv félreértelmezései, hibás átültetései a gyakorlatba. Ha a kitagolásról beszélünk, és annak folyamatait vizsgáljuk, számos ország Magyarországhoz képest már előbbre tartó programját hívhatjuk saját programunk tervezésének segítségéül. Egy-egy ország kapcsán a megjelenő kritikák is nagy segítséget nyújthatnak a kitagolási programok tervezéséhez. A következő alpontok eltérő fejlődésű dinamikát mutató országok kitagolási törekvéseit foglalják össze a 60-as évektől, azaz a normalizáció gondolatának szélesebb körű megjelenésétől kezdődően, a teljesség igénye nélkül.