Skip navigation

1.6. Záró gondolatok

Az értelmi fogyatékos személyek intézményes gondoskodása történelmi távlatait tekintve viszonylag rövid időre tekint vissza. A felnőtt értelmi fogyatékos személyek ellátása e rövid történet során hamar összeforr az orvosi, pszichiátriai intézetekben zajló gondoskodás történetével. A II. világháború után felerősödő kritikai hangok ezen intézmények belső mechanizmusait, embertelen körülményeit róják fel elsősorban. Goffman munkája a totális intézményekről e kor kritikai hangjainak kiemelkedő szakirodalma. A totális intézmények mechanizmusainak leírása a 60-as években ma is érvényes az értelmi fogyatékos személyeket befogadó nagy intézményekre. E kritikai hangok nyomán megjelenő törekvések az embertelen körülmények megszüntetésére a normalizációs elv megjelenésében csúcsosodnak ki.