Skip navigation

11.5. Az intézményi struktúrák átalakulása

Az intézményi struktúrák tekintetében egyfajta áttagolásról beszélhetünk, hiszen az eredeti intézet differenciálása kisebb alegységekre szükségszerűen újabb bürokratikus lépcsők beépüléséhez vezet, melyek az újonnan megjelenő feladatokat is ellátják. Azt lehet mondani, hogy Magyarországon az első kitagolási program erőteljesen a nagy intézetek köré szerveződik. 2013 november 29-én az ÉFOÉSZ által szervezett konferencián jelen volt több, az első kitagolásban részt vevő intézet vezetője. Előadásaikban időről időre az egzisztenciális félelmeik is hangot kaptak, mely pozíciójuk megtartásával is szorosan összekapcsolódott. Bugarszki és munkatársai (2011) tanulmányukban kitérnek a kitagolásban „érdekelt” felek erőviszonyaira. „Az általunk megkérdezett interjú alanyok a kiváltásban résztvevő intézmények vezetőit és dolgozóikat inkább a régi rendszerhez ragaszkodónak írják le. Ellenállást tanúsító csoportokként, akik erős nyomásgyakorló képességgel bírnak...” (Bugarszki et.al. 2011, 18.o.)