Skip navigation

Irodalom, ajánlott oldalak

Irodalom:

Bánfalvy Csaba (1998): Az intézetekben élő értelmi fogyatékosok életminősége és a kitagolás aktualitása, In: Zászkaliczky Péter. (szerk.): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Kézenfogva Alapítvány – Soros Alapítvány, Budapest. 177–190
http://www.kka.hu/_soros/kiadvany.nsf/44cfa372d3c5a279c1256e9600682640/b56129e5ec82a6b4c1256e9900487a08?OpenDocument
Online megtekintés: 2015.05.23. 17:00

Éliás Sára (1998): A Fészek Program bemutatása, In: In Zászkaliczky Péter (szerk.): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Kézenfogva Alapítvány – Soros Alapítvány, Budapest, 15-22
http://www.kka.hu/_soros/kiadvany.nsf/44cfa372d3c5a279c1256e9600682640/b56129e5ec82a6b4c1256e9900487a08?OpenDocument
Online megtekintés: 2015.05.23. 17:00

Galambos Éva/Papp Zoltán/Verdes Tamás (2009): A minőség problémája, A felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásban, In: Könczei György (szerk.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 153-198
http://mek.oszk.hu/09500/09511/09511.pdf
Online megtekintés: 2015.05.16. 20:17

Kisgyörgyné Cziráki Andrea (2001): Tájékoztatás a Szociális és Családügyi Minisztérium intézményfejlesztési terveiről és pályázatairól, In. Lányiné Engelmayer Ágnes (szerk.): Kiscsoportos lakóotthonok - Hol is tartunk ma?, Két munkakonferencia tapasztalatai, Soros Alapítvány, Budapest, 29-34
http://www.kka.hu/_soros/kiadvany.nsf/44cfa372d3c5a279c1256e9600682640/662448559c242168c1256e9f003c5d30?OpenDocument#A%20SOROS%20ALAP%C3%8DTV%C3%81NY%20KITAGOL%C3%81S%20PROG
Online megtekintés: 2015.05.23.

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes (1976): A gyógypedagógiai pszichológia korszerű szemléleti kérdései In: Göllesz Viktor (szerk.): A gyógypedagógia alapproblémái. Budapest, Medicina Könyvkiadó, pp. 154-183

Kedl Márta (1998): Tájékoztatás a Soros Alapítvány fogyatékosügyi programjairól, In: Zászkaliczky Péter (szerk.): Függőségtől az autonómiáig, Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról, Kézenfogva Alapítvány-Soros Alapítvány, Budapest, 7-13
http://www.kka.hu/_soros/kiadvany.nsf/44cfa372d3c5a279c1256e9600682640/b56129e5ec82a6b4c1256e9900487a08?OpenDocument
Online megtekintés: 2015.05.23. 17:00

Kedl Márta (2001): A Soros Alapítvány kitagolás programjának 6 éve, In: Lányiné Engelmayer Ágnes (szerk.): Kiscsoportos lakóotthonok – Hol is tartunk ma?, Két munkakonferencia tapasztalatai, Soros Alapítvány, Budapest, 11-24
http://www.kka.hu/_soros/kiadvany.nsf/44cfa372d3c5a279c1256e9600682640/662448559c242168c1256e9f003c5d30?OpenDocument#A%20SOROS%20ALAP%C3%8DTV%C3%81NY%20KITAGOL%C3%81S%20PROG
Online megtekintés: 2015.05.23.

Pordán Ákos (1998): Az értelmileg akadályozott emberek gondozásának alternatív formái Magyarországon, In: Zászkaliczky Péter (szerk.): Függőségtől az autonómiáig, Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról, Kézenfogva Alapítvány-Soros Alapítvány, Budapest, 127-176
http://www.kka.hu/_soros/kiadvany.nsf/44cfa372d3c5a279c1256e9600682640/b56129e5ec82a6b4c1256e9900487a08?OpenDocument
Online megtekintés: 2015.05.23. 17:00

Pordán Ákos (2001): Új utak a magyarországi középfokú szociális képzésben – a szociális ápoló-gondozó képzéstől a segítőképzés felé. Tájékoztató a Kézenfogva Alapítvány által működtetett Fészek lakóotthon program állásáról, In. Lányiné Engelmayer Ágnes (szerk.): Kiscsoportos lakóotthonok – Hol is tartunk ma?, Két munkakonferencia tapasztalatai, Soros Alapítvány, Budapest, 117-130
http://www.kka.hu/_soros/kiadvany.nsf/44cfa372d3c5a279c1256e9600682640/662448559c242168c1256e9f003c5d30?OpenDocument#A%20SOROS%20ALAP%C3%8DTV%C3%81NY%20KITAGOL%C3%81S%20PROG
Online megtekintés: 2015.05.23.

Verdes Tamás (2009): „A ház az intézet tulajdona”, A totális intézmények lebontásáról, humanizálásáról és modernizálásáról, In: Esély 2009 (4), 92-114
http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_4/05verdes.pdf
Online megtekintés: 2015.05.16. 12:47

 

Ajánlott oldalak:

Bárka Alapítvány
http://www.barkaalapitvany.hu/

Down Alapítvány
http://www.downalapitvany.hu/

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ)
http://www.efoesz.hu/index.php?m=text&id=102&p=88

Kaláka Alapítvány
http://www.kalakafoa.hu/1alap.htm

Kézenfogva Alapítvány adatbázisa
http://kezenfogva.hu/Adatbazis/intezmenyek/

Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány
http://lampas92.hu/?p=ELO_-_Lakootthonok&ap=Intezmenyek

Miskolci Autista Alapítvány
http://www.miskolciautista.com/szolgaltatas.html
http://www.mosolyotthon.hu/otthonok.html