Skip navigation

11.2. A települések és a kialakítani kívánt ellátás ingatlanainak jellemző

A települések szerkezetét tekintve több tanulmány is leírja a kitagolásba bevonni tervezett településről, hogy a lakosság elöregszik, létszáma folyamatosan csökken (Bélapátfalva, Berzence), illetve azt is több tanulmány kiemeli, hogy az intézet a régió egyik jelentős munkaadója.

A kitagolás tervezésénél az új épületek az adott illetve környező településekre kerülnek. A lakóingatlanok megvásárlásával kapcsolatban Bugarszki és munkatársai (2013) kritizálják az ingatlanok kiválasztásának módját, melyben a lakók szükségletei gazdasági érdekek mögé szorulnak:

„Különösen élesen látszik ez a jövőbeli ingatlanok kiválasztásánál. Ebben jóval nagyobb szerepet töltött be a fenntartó önkormányzatok kezelésében lévő elérhető ingatlanportfólió, illetve a nem egy esetben konfliktusokkal terhelt helyi ingatlanlobbi, mint az érintettek lakhatással kapcsolatos preferenciái.” (Bugarszki et al 2013, 39.o.)

Az ingatlan kiválasztásánál a tanulmányok alapján figyelembe vették továbbá az adott településen a szolgáltatások elérhetőségét, így például több tanulmány is kiemeli, hogy buszmegállóhoz közeli ingatlant vásároltak, illetve egyéb szolgáltatások hány méter távolságra érhetőek el az ingatlantól.

A régi épületeket hasznosításának terveiről is szólnak a pályázatok. Ezek többségében a régi épületet valamilyen formában az intézményi struktúrába csatolják. Így például Bélapátfalva a régi épületben idősek otthonát (az idősek otthona nem célcsoportja a kiváltás folyamatának) és a szolgáltatócentrum kialakítását tervezi. Ebben az épületben maradnak azok a személyek is, „akik itt szeretnének maradni az intézményben, s akik esetében a szükségletfelmérés is azt mutatta, hogy életkoruk, életritmusuk, igényeik alapján az idősek otthona biztosít megfelelő szolgáltatást.” Valamint fogyatékos személyek számára átmeneti otthont alakítanak ki és a nappali ellátást bővítik. Mérk részben elbontja a régi épületet, a fennmaradó részben tovább működteti az idősek otthonát. Kalocsa megtartva az épületet, számos már meglévő és a városban több épületben működő szolgáltatást tervez telepíteni az intézeti ingatlanba. Szakoly a szociális foglalkoztatás bővítését tervezi a régi ingatlanban, Berzence tervei között a régi épület hasznosítása elválik az intézményi hasznosítás kereteitől és nyári táboroztatást illetve az ingatlan értékesítését tervezi. Szentes nem tervezi a régi ingatlan további hasznosítását.