Skip navigation

2.6.2. A támogatott lakhatás

A támogatott lakhatás mint alternatív lakhatási forma értelmileg akadályozott személyek esetén a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett személy nem kell, hogy speciális lakhatási formába költözzön. A támogatott lakhatás az érintett lakóhelyén is megvalósulhat a saját lakásában, vagy bérelt lakásban, egyedül, vagy az érintett által választott lakótárssal. Alapelveit tekintve Kinsella (1993 idézi Bugarszki et.al. 2011) az alábbiakat fogalmazza meg:

1) A lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása. Ahelyett, hogy az érintettek kész „csomagban” kapják a bentlakásos ellátást, a támogatott életvitel a lakhatás és a segítői szolgáltatás különböző formáinak rugalmas kombinációját alkalmazza.

2) Személyközpontú, kerüli a csoportos megoldásokat. Cél, hogy az egyén olyan támogatást kapjon, ami teljes egészében a szükségleteihez és elvárásaihoz illeszkedik.

3)Mindenki számára elérhető. Nem lehet kizárni senkit a támogatott életvitelből azért mert súlyosan fogyatékos vagy egyéb problémai vannak.

4)Az érintettek a saját életük irányítóivá válhatnak a passzív és sok esetben kiszolgáltatott ellátotti státusz helyett.

5)Az érintettek személyes kapcsolatainak a támogatása és erősítése. A támogatott lakhatás megtervezése az egyén létező kapcsolatrendszeréből indul ki (család, barátok, rokonság) és ez alapján tervezi meg a szolgáltatást szemben a hagyományos bentlakásos ellátásokkal, amelyekben a lakóknak kész rutinhoz kell alkalmazkodnia (részletesen lásd Bugarszki et.al. 2011).

Olvasnivaló

Olvassa el Bugarszki et. al. (2011) tanulmányában (9-10.oldal) (link: http://www.auraegyesulet.hu/adat/files/autista_tamogatott_lakhatas_konyv.pdf ) a támogatott lakhatás alapelveit.

Kinsella és Klein leírása a támogatott lakhatást érintően mely pontokban egyezik meg?
Hol lelhetőek fel esetleges különbségek?

Ehhez a lakhatási formához szorosan kapcsolódik további két fogalom, a személyre szabott költségvetés (lásd 10. fejezet), és a „Community Care” fogalma. A „Community Care” jelentését nehéz rövid definícióval meghatározni. A „Community Care” magában foglalja mindazon szemléleteket, melyeket a gyógypedagógia szemléletváltása az elmúlt hatvan év során magával hozott (lásd 3. fejezet). „A Community Care középpontjában az érintettek kívánságai és szükségletei alapján kialakított individuális segítségnyújtás tervezésének és a helyi ambuláns segítségnyújtás hálójának kiépítésének célszerű összekapcsolása áll.” (Aselmeier 2008, 67. o.)