Skip navigation

2.1.7. Normális életszínvonal

Fogyatékos embertársaink számára a gazdasági javakat oly mértékben kell elérhetővé tenni, hogy a lehetőségekhez mérten normális életet élhessenek. Ennek Nirje (1995) szerint a szociális juttatások jelentős részét a lakhatás és egyéb szükségletek kielégítése felemészti, mégis a pénzösszegek egy részének szabad felhasználásúnak kell lennie.