Skip navigation

Irodalom, források

Irodalom:

Bugarszki Zsolt/ Eszik Orsolya/ Kondor Zsuzsanna (2013): Az intézményi férőhely kiváltás alakulása Magyarországon 2012-2013, Budapest
http://tatk.elte.hu/file/Intezet_kivaltas_2013.pdf
Online megtekintés: 2015.05.01. 22:54

Fodor Valéria (2014): Mentorhálózat a szociális intézményi férőhely - kiváltásban Módszertani kézikönyv a mentorszolgáltatáshoz Elektronikus változat, Budapest
http://www.hozzaferes.hu/docs/Mentori_kezikonyv_140530_elektronikus.pdf
Online megtekintés: 2015.05.03. 12:12

Kecskés Rózsa/ Fodor Valéria (2014): Komplex támogatási szükségletmérés, In: Fodor Valéria: Mentorhálózat a szociális intézményi férőhely - kiváltásban Módszertani kézikönyv a mentorszolgáltatáshoz Elektronikus változat, Budapest, 128-143
http://www.hozzaferes.hu/docs/Mentori_kezikonyv_140530_elektronikus.pdf
Online megtekintés: 2015.05.03. 12:12

Kézenfogva Alapítvány (2012): Komplex támogatási szükségletmérő eszköz Útmutató a fogyatékos, pszichiátriai problémákkal élő, illetve szenvedélybeteg emberek támogatási

szükségletének felmérésére kidolgozott módszerhez, Budapest
http://szocialisportal.hu/documents/10504/53624/TSZA_%C3%BAtmutat%C3%B3_K%C3%A9zenfogva.pdf
Online megtekintés: 2015.05.23 14:12

Nemzeti Erőforrás Minisztérium (2012): Kiváltás, A fogyatékos személyek ellátásának jövője, Szociális füzetek, Budapest
http://www.szocialisportal.hu/documents/10504/36116/Szoci%C3%A1lis+f%C3%BCzet+-+Kiv%C3%A1lt%C3%A1s.pdf
Online megtekintés: 2015.05.28. 11:47

Törvények, rendeletek:

1257/2011. (VII.21.) Korm. határozata a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról
http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyi-kornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekos-szemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialis-intezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
Online megtekintés: 2015.05.02. 20:41

További források:

Mentorháló képzésével kapcsolatok dokumentumok:
http://www.hozzaferes.hu/tamop-545-111/mentorhalozat/mentorkepzes.html
Online megtekintés: 2015.05.03. 11:55

IFKKOT ajánlások
http://szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/ajanlasok
Online megtekintés: 2015.05.21. 20:17

IFKKOT jegyzőkönyvek
http://szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/jegyzokonyvek1
Online megtekintés: 2015.05.21. 20:03