Skip navigation

Tudáspróba 3.

 

Kérdés

1) Az iparosodás korában kialakuló felnőtt fogyatékos személyeket is ellátó intézmények kialakulását milyen cél határozta meg elsősorban? Válassza ki a jó választ!

Válaszok

a humanisztikus emberkép megjelenése

a munkaerő hasznosítása

gondoskodás

Visszajelzés

Kérdés

2) Az eugenika mely főbb két típusa alakult ki és hatott elsősorban a 20. század elején? Válassza ki a jó választ!

Válaszok

a szociáldarwinista eugenika

a negatív eugenika

a „galtoni” eugenika

Visszajelzés

Kérdés

3) Válassza ki a helyes választ! A normalizációs elvnek hány pontját fogalmazta meg Bengt Nirje?

Visszajelzés

Kérdés

4) A normalizációs elv mely alpontja tartalmazza a következő idézetet: „Fogyatékos embertársaink számára a gazdasági javakat oly mértékben kell elérhetővé tenni, hogy a lehetőségekhez mérten normális életet élhessenek.”

Válaszok

normális tisztelet

normális szociális háló

normális életszínvonal

Visszajelzés

 

5) Egészítse ki a mondatot!

A komplex fogyatékos személyek tekintetében a kirekesztés azt jelenti, hogy a minőségi ellátásra azon személyek tarthatnak igényt, akik könnyen integrálhatóak, akik a lehető energiaráfordítást jelentik az intézmények számára. Akik e feltételeknek nem felelnek meg, a lakóotthonok keresésénél nehézségekbe ütköznek, vagy esetleg ellátást.

Enable JavaScript

 

Kérdés

6) Válassza ki az igaz állítást!

Válaszok

A berlini fogyatékos polgárok elhelyezését ma is a város területének túlzsúfoltsága határozza meg.

Nincs meghatározott oka a fogyatékos személyek Berlin területén kívül történő elhelyezésének.

Berlinen belül a lakhatás kínálata – az igények függvényében – komoly hiányosságokat mutat.

Berlinben a kitagolás folyamatai már a 60-as években komoly eredményeket hoztak az értelmi fogyatékos személyek társadalmi integrációjának területén.

Visszajelzés

 

7) Egészítse ki a mondatot!

A egy olyan egyéni szükségletekre szabott, a felhasználó egyéni döntésein alapuló eszköz, mely a meglévő támogatási források irányát megváltoztatva a financiális erőforrásokat a fogyatékos személy számára közvetlenül bocsátja rendelkezésre. Célja a fogyatékos személy önrendelkezésének erősítésén keresztül a társadalmi integráció elősegítése.

Enable JavaScript

 

Kérdés

8) A támogatott döntéshozatalra mely állítások nem igazak? Válassza ki! Több válasz is van!

Válaszok

a támogató személy bíróság által kijelölt gondnok

a támogató személy nem lehet hozzátartozó

a támogató személy a fogyatékos személy helyett hozza meg a döntéseket

mindhárom válasz helyes

Visszajelzés

Kérdés

9) Válassza ki az igaz állítást!

Válaszok

Az önrendelkezés és az „Empowerment” nem szorosan összetartozó fogalmak.

Az integráció egyik formája az inklúzió.

A „Community Care” és a támogatott lakhatás szorosan összetartozó fogalmak.

Visszajelzés

Kérdés

10) Nirje milyen formáját nem írja le az integrációnak?

Válaszok

fizikai

reflexív

funkcionális

Visszajelzés

Kérdés

11) Az intézménytelenítési igények gyökere az egyetemes történelemben mikorra tehető? Válassza ki a helyes választ!

Válaszok

50-es évek

60-as évek

70-es évek

Visszajelzés

Kérdés

12) Válassza ki a helyes állítást!

Válaszok

Németországban a „Community Care” dominál.

Németországban a nagy intézetek mind a mai napig jelen vannak a lakhatás területén.

Németországban a támogatott lakhatás dominál az ellátásban.

Visszajelzés

Kérdés

13) Mi nem jellemző a magyarországi intézetekre Kozma 2008-as vizsgálata alapján? Válassza ki!

Válaszok

társadalmi integráció

lakók döntési szabadsága

településbe integrált otthonok

mindhárom válasz helyes

Visszajelzés

Kérdés

14) Fejezze be a mondatot! A gondnokság alatt álló értelmi fogyatékos személy…

Válaszok

cselekvőképes.

teljes körű döntési szabadsággal rendelkezik.

cselekvőképtelen vagy részlegesen cselekvőképes.

Visszajelzés

Kérdés

15) Mikortól jelennek meg Magyarországon a lakóotthonok? Válassza ki a helyes választ!

Válaszok

70-as évek

90-es évek

2000-es évek

Visszajelzés

Kérdés

16) Milyen programokat támogat a Soros Alapítvány? Válassza ki a helyes megoldást!

Válaszok

helyzetfelmérő tanulmányokat

konferenciákat és szakmai programokat

mintaintézmények létrehozását

mindhárom válasz helyes

Visszajelzés

Kérdés

17) A Cselekvési Terv hány évet ölel fel? Válassza ki!

Válaszok

Visszajelzés

Kérdés

18) Mely szakmentor NEM létezik a mentorhálón belül?

Válaszok

Szervezeti működési szakmentor

Foglalkoztatási szakmentor

Szupervízor-coach szakmentor

Önellátási szakmentor

Visszajelzés

Kérdés

19) Milyen szempontokat vettek figyelembe az első kitagolásban részt vevő intézetek az ingatlanok vásárlása kapcsán?

Válaszok

a melléképületek korszerűségét

a szolgáltatások elérhetőségét

az új ingatlanok berendezését

mindhárom válasz helyes

Visszajelzés

Kérdés

20) Kik laknak majd elsősorban a kitagolt intézmény lakói közül a lakócentrumokban?

Válaszok

az autista személyek

az érzékszervi fogyatékos személyek

a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek

vegyesen mindenki

Visszajelzés

Kérdés

21) A Magyarországon az országos kitagolási program első hullámának financiális eszközeit ki biztosítja? Válassza ki!

Válaszok

Magyarország költségvetése

A civil szféra

Magyarország költségvetése és az Európai Regionális Alap

Alapítványok

Visszajelzés