Skip navigation

4.7. Összefoglalás

A kitagolás történetiségét vizsgálva a különböző országok adottságaik következtében is más-más utat jártak be, míg nagy intézeteiket felszámolták. Általában megfigyelhető a centrális berendezkedéstől való elfordulás és a szolgáltatások decentralizálása. A kitagolás motorját nemzetközi szinten gyakorta nem a szakemberek adták, vagy a politikai döntéshozók, hanem az érintett szülők. Nyugat-Európában ugyan nagy intézetek még gyakorta a szociális háló részét képezik az alternatív lakhatási formák egyre szélesebb körben vannak jelen. Közép-, Kelet-Európában a kitagolási programok az utóbbi időben indulnak meg.