Skip navigation

9.2. Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület

Az Intézmény Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) az Emberi Erőforrás Minisztere által létrehozott testület, ahogy arról a Stratégia rendelkezik. A Testület 2011 augusztusában megalakult, tagjait tekintve a felsőoktatási intézmények, érdekvédelmi szervezetek, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Háttérintézmények, fenntartók. Megalakulása óta a Testület összetétele többször változott. Maga a Testület a tagokkal készült interjúk során saját összetételét kritikusan ítéli meg. „A kiváltásban közvetlenül érintett intézmények kimaradnak ebből a fontos párbeszédből, lévén ők nem IFKKOT tagok, és az EMMI delegálási megoldásainak köszönhetően a valódi döntéshozók (főosztályvezetők, helyettes államtitkárok, államtitkárok) sem részesei a folyamatnak, kizárva ezzel magukat a közös gondolkodás és párbeszéd lehetőségéből. Így a döntési pozícióban lévők és az IFKKOT tagok közvetlen egyeztetésének, egymásra hatásának nincs jelenleg állandó tere. A döntéshozókon kívül hiányoznak még a civil érdekképviselők és a felhasználók szélesebb csoportja is, és mint említettük, közvetlenül nem jelenik meg az intézményi oldal. Ezeknek a hiányzó szereplőknek az IFKKOT-ba való bevonása megerősítené az IFKKOT szerepét és legitimációját.” (Bugarszki et. al. 2013)

A Testület számos feladatot lát el: „a megvalósítási pályázatok véleményezése, a pályázatokban megfogalmazott átalakulás után fennmaradó infrastruktúra hasznosítási koncepciójának véleményezése, a fejlesztések monitorozása, a folyamatot kísérő szakemberképzési tervek véleményezése és végrehajtásuk felügyelete, az alapszolgáltatások kapacitásának felülvizsgálata, teljes körű transzparencia biztosítása, valamint az Intézményi Átalakítás Cselekvési Tervének (a továbbiakban: Cselekvési Terv) kidolgozása” (1257/2011. (VII.21.) Korm. határozata). A Testület munkája az ülések jegyzőkönyveiben jól nyomon követhető (lásd IFKKOT jegyzőkönyvek).