Skip navigation

2.6. Értelmi fogyatékos személyek lakhatási lehetőségei

Az értelmi fogyatékos személyek lakhatását tekintve mára az alternatív lakóformák széles tárháza van jelen a nemzetközi és magyarországi gyakorlatban. Az alternatív lakhatási formákkal szembeni elvárásokat elsősorban a totális intézetekkel szembeni kritikák determinálják. Így az újonnan megjelenő lakhatási lehetőségekkel szemben alapvető elvárás, hogy a társadalmi integrációt segítsék. A lakóotthon mint „reform” lakhatási forma jelenleg az egyik legelterjedtebb. A lakóotthonok száma a jövőben is bizonyára emelkedni fog. E lakhatási forma mellett a támogatott lakhatás került az utóbbi években a figyelem középpontjába. Ezek mellett azonban nagyon sok más lakhatási forma létezik jelenleg a világon, melyek a nagy intézetektől kezdődően és a támogatott lakhatásig terjedő spektrumon mozognak. Dworschak (2004) ábrája jól szemlélteti a lakhatási lehetőségek sokszínűségét.

Lakóotthoni formák értelmi fogyatékos felnőttek számára Bunschuh/Dworschak, 2004 (10. o.)


Mind az épület elhelyezkedését, mind a szolgáltatások elérhetőségét tekintve a nagy intézetek első valódi alternatíváit a kiscsoportos lakóotthonok jelentették.