Skip navigation

2.7. Tartalmi összefoglalás

A normalizációs elv megjelenése közvetlen összekapcsolható a nagy intézeteket érintő kritikák erősödésével. A megjelenő új elv a fogyatékos emberek számára kívánt élhetőbb életet biztosítani, orientációs pontként a többségi társadalom mindennapjait tekintette. A normalizációs elv számos szakember munkáját inspirálta, továbbgondolása Wolfensberger nevéhez köthető. Az értelmi fogyatékos személyek lakhatását tekintve is jelentős változásokat hozott a normalizációs elv mint új paradigma, és napjainkban is jelentősen befolyásolja a lakhatást érintő kérdéseket.