Skip navigation

2.1.2. Normális heti ritmus

Az élet területei elkülönülnek egymástól, mint az általában a társadalom minden tagjánál, azaz a munka, a lakhatás vagy a szabadidő eltöltése fizikálisan elkülönülő területekre esik. Az előző pontnál bemutatott okokra vezethető vissza ez a törekvés is, azonban itt a szociális tanulás jelentősége is kiemelkedő, hiszen a közösségbe járás elengedhetetlen feltétele a szocializáció folyamatának. Ez a fajta strukturáltság még napjainkban is csak az intézményben élő fogyatékos személyek kis hányada számára érhető el.