Skip navigation

3. A gyógypedagógián belüli paradigmák és hatásuk a felnőtt értelmi fogyatékos személyek életére

A gyógypedagógián belüli paradigmaváltások sorát megkezdő normalizációs elvet egy sor olyan szemléletbeli változás követte, melyek nagy hatással voltak a felnőtt értelmi fogyatékos személyek életére, lakhatására. Történetiségükben e folyamatok egymásba folynak, sok esetben egymást támogatva alakítják szemléletünket mind a mai napig. A következő fejezet nem történetiségében kívánja megragadni a paradigmák változását, sokkal inkább a ma ható szemléletekre kívánja felhívni a figyelmet azok főbb fogalmai mentén.