Skip navigation

5.5. A komplex fogyatékosság

A berlini ellátás keretén belül megjelenő hiányosságok nem izolált jelenségek. A német szakirodalomban a 90-es évek óta egyre gyakrabban fogalmazódik meg a kétosztályos ellátással szembeni kritika (Fornefeld 2008). A minőségi ellátásra azok a személyek tarthatnak igényt, akik könnyen integrálhatóak, akik a lehető legkevesebb energiaráfordítást jelentik az intézmények számára. Akik e feltételeknek nem felelnek meg a lakóotthonok keresésénél nehézségekbe ütköznek, vagy esetleg nem kapnak ellátást. Fornefeld (2008) ide sorolja azokat az úgynevezett értelmileg akadályozottsággal élő embereket, akik

 • halmozottan fogyatékosok
 • fokozott támogatásra, ápolásra szorulnak
 • magatartászavarokat mutatnak
 • krónikus betegek
 • verbálisan nem kommunikálnak
 • autizmussal élnek
 • pszichés zavarokkal élnek
 • traumákat éltek át
 • migránsok
 • szenvedélybetegek
 • bűnelkövetők

A csoport tehát nagyon heterogén, közös azonban bennük az őket érintő kirekesztő folyamat. Fornefeld (2008) a jelenség megragadására a komplex fogyatékosság kifejezést használja. A szakmai, elméleti párbeszéd az ellátórendszer problémáiról tehát jelen van a német szakirodalomban, az utóbbi években egyre intenzívebben. A gyakorlat azonban csak nehezen reagál ezekre a kritikai hangokra.