Skip navigation

A lecsapás lábmunkája a lecsapás helyzetében

Az átemelés utáni eredményes lecsapás elsajátítása érdekében szükségszerű a pontos és jó hátrahelyezkedés megtanulása. Az átemelés hosszától függően a hátrafutás után lépésekkel (“sasszéval”) vagy pedig megfordulás utáni hátrafutással történik úgy, hogy a labdát szemmel rá kell vezetni az ütőre. Egy egyszerűen hangzik, de a gyakorlatban nehéz végrehajtani. Kezdők általában megfordulás nélkül mennek (futnak) hátra. Ez azért helytelen, mert megakadályozza a gyors visszahelyezkedést és csak annyi esélyt ad a jó ütésre, mintha ütődet fordítva fognád és nyelével próbálnád a labdát eltalálni. Tehát a lecsapás előtti hátrahelyezkedést mindig egy testfordulat előzze meg!

Futómunka gyakorlása különböző irányokba

Felállás: az adogatóvonal mentén

A tanár a hálónál áll, arccal a tanulónak és kézjelekkel mutatja a kívánt futásirányt.

Felállási formák és mozgásformák a lecsapás lábmunkájának gyakorlásához

Felállás: egy tanuló a tér közepén az adogatóvonal előtt fogadó állásban, a többiek készenlétben ugyanabban a magasában a téren kívül.

Fontos, hogy a tanár figyelje ezeknél a gyakorlatoknál arra, hogy a tanulók a készenléti állást a háló közelében vegyék fel, mivel ők csak azután futnak vissza a lecsapó pozicíóba. Ha a készenléti álláskor túl hátul vannak, akkor a lecsapó helyzethez előre futnak, ami nem jellemző a lecsapásra. A tanár a szembelévő játéktér oldalvonaláról az adogatóvonal magasságában játssza át a labdákat oldalsó rézsútos alakzatban elhelyezkedve.

Helyezkedés a labdához

  • a tanuló fölpattintja a labdát majd balkézzel megfogja.
    Folyamat: a tanuló a tér közepére fut - fogadóállás - magas labda - hátrahelyezkedés és futás a lecsapó helyzetbe - (be)állás - fogás fej fölött.
  • Mint az előző, csak úgy, hogy a labdát “fejelik”. A tanár különböző helyre játssza a labdát úgy, hogy a különböző futásfajták szükségesek legyenek.