Skip navigation

Az ütőfogás elmagyarázása

Nyugati tenyeres ütőfogás

9. ábra

Fél-nyugati tenyeres ütőfogás

8. ábra

Keleti tenyeres ütőfogás

7. ábra

Egy-egy új ütés megtanulásánál igen fontos a helyes ütőfogás megválasztása. A labdát többféleképpen lehet megütni. A találati ponttól függően fogjuk meg az ütőt és így különböző fogások lehetnek helyesek. A modern teniszben fontos szempont, hogy a labdát lehetőleg gyorsan, hatékonyan üssük meg, ennek megfelelően kell a tenyeres ütésnél kialakítani az ütőfogást. Hatékony ütés alatt azt értjük, amikor az ellenfelet az alapvonal mögött minél távolabb tartjuk vagy oldalirányban nagyobb távolság megtételére kényszerítjük. E cél eléréséhez a pörgetett ütések alkalmazása az egyik legjobb eszköz.

Az előzőekben illusztrált, ütőfogást bemutató ábrák alapján a tenyeres ütéseknél három típust különböztethetünk meg: „keleti”- (eastern), „fél-nyugati”- (semi-western) és „nyugati” (western) ütőfogás. A legelterjedtebb a “fél-nyugati” vagy “nyugati” ütőfogás, mert a modern játékban nagyobb szerepe van a pörgetésnek, melynek következtében a találati pont magasabbra kerül.

Az ütőfogások bemutatása:

Felállás: a tanítványok félkörben állnak fel az oktató körül

Bemutatás és magyarázat: az oktató mutassa be, hogy kell az ütőt a keleti ütőfogással megfogni:

 • hálóhoz képest oldalirányú helyezkedés
 • a kéz az ütőt a nyél közepétől a végéig fogja a test középső részén, merőlegesen a váll tengelyére
 • a könyök könnyedén behajlítva
 • az ütő hossztengelye vízszintes
 • az ütőfelület merőleges a talajra (ez lesz a találati pontnál is)

A keleti ütőfogás ismertetőjelei: (Lásd: a 7. ábrát)

 • az ütő átlósan helyezkedik el a tenyér felületén
 • a mutatóujj alatti ízület a markolat függőleges felületét támasztja, hátulról
 • a kéz, melyben az ütő van, a test közepe előtt helyezkedik el
 • a „képzelt” találati pont csípőmagasság alatt, a test előtt
 • az ütő tengelye és az alkar egymással tompaszöget zár be (kb. 120-135 fok)
 • a mutatóujj a hüvelykujj előtt
 • a nyomáspont a kisujj végén, merőlegesen a nyélfelületre
 • a kisujj felőli tenyérpárna az ütő nyelének megvastagított végén támaszkodik

A fél-nyugati ütőfogásnál az alapvető helyzetek hasonlóak, annyi különbséggel, hogy a labdatalálati pont csípő- és mellmagasság között van. Ennek megfelelően a mutatóujj alatti ízület is máshogyan helyezkedik el: hátulról, kicsit alulról támasztja az ütő nyelét. (Lásd: a 8. ábrát)

A nyugati ütőfogás elsősorban válasz arra a kényszerhelyzetre, hogy a labdát magasan felpörgetve ütötte meg az ellenfél, így próbál a pályán hátraszorítani minket. Az ebből következő, nem kívánatos hátramozgást azzal tudjuk elkerülni, ha a labdát magasan, vállunk vagy akár fejünk vonalában ütjük meg. Másodsorban a támadó tenyeres ütések (topspin drive) hasznos ütőfogása is ez.  Az alapvető helyzetek itt is hasonlóak, annyi különbséggel, hogy a labdatalálati pont váll- vagy fejmagasságban van. Ennek megfelelően a mutatóujj alatti ízület is máshogyan helyezkedik el: teljesen alulról támasztja az ütő nyelét. (Lásd: a 9. ábrát)