Skip navigation

Előkészítés az 1. KP-ba alapállásból és átmenet a 2. KP-ba

19. ábra

A magas 1. KP és a 2. KP-ban az ütőnek a mozgása egy ciklikus mozdulathoz vezet. Az 1. KP is a mozdulatnak egy átmeneti pontja, amit ebben a metodikus felépítésben, mint az előkészítő ütésmozdulat kezdeti pontjaként, fordulatívnek vagy átmeneti fázisnak nevezünk. A jó mozgású tanulókkal érdemes az ütésmozdulatot az 1. KP-ból tanítani, mivel így az teljes mozdulat lényegesen lendületesebb lesz.

Alapszabály: minél ügyesebb a tanuló, annál hamarabb üthet az 1. KP-ból.

Az 1. KP és az alapállásból való előkészítés bemutatása és magyarázata

Alapállás:

láb-, medence- és válltengely párhuzamos a hálóval

  • az ütőtengely merőlegesen előre mutat
  • nyugati tenyeres ütőfogás, mint az oldalállásnál

Az alapállásból a test súlypontja a külső lábra helyeződik és a törzs oldalsó állásba fordul, amelyből a labdához futás és az ütőkar előkészítő mozgása következik.

Előkészítés

Oldalállásból az ütőkar enyhén takart állásba forduló válltengely mentén lendül vissza. Eközben az ütőfej a laza ütőfogás mellett megelőzi az ütőkezet (nyílt csukló), mindezt vállmagasságban vagy a felett

2. kontrollpont

  • az ütőkar enyhén behajlítva és vízszintes
  • az ütőkéz vállmagasságnál
  • az ütőfej a válltengelytől jobbra fejmagasságban vagy felette
  • az ütőtengely ferdén hátra mutat
  • laza ütőfogás
  • a törzs enyhén takart és behajlított
  • a lábak erősen hajlítottak
  • a test súlypontja a hátul lévő lábon.

Ha a 2. KP-ba való átmenet nehéz ebből az állásból, válasszuk az 1. KP-ra a B változatot melyben az ütőtengely merőlegesen lefelé mutat, az ütőkar csak enyhén hajlított és a csukló semleges állásban található.

Az 1. KP-ból a 2. KP-ba való átmenet bemutatása és magyarázata

Átmenet: az 1. KP-ból (A változat) az ütőkar a laza ütőfogásnál kinyújtott és eközben a csukló kinyílik. Az ütőfej ily módon az ütőkéz mögé kerül és előröl a játékos háta mögött látható. Az ütőkar enyhe átmenete által az ütőfej a 2. KP-ba kerül, s ez által az ütőmozdulat a kilengésig megvalósul.

Tükörképes és önálló gyakorlás

Folyamata: előkészítés az 1. KP-ig, az 1. KP ellenőrzése - átmenet (távolság) - a 2. KP ellenőrzése - közvetlen ütőmozdulat - kivezetés

Gyakorlat labdával

Kis vagy nagy hurokkal játsszunk?

Az ütésünk előkészítésében, lendületességében a hátra- és előrelendítést összekötő huroknak a jelentősége meghatározó! Az alapvonal előtt megütött top spin drive tenyeres ütéseknél nagy ívű hurkot csináljunk, ezáltal nagyobb lendülettel tudunk ütni. A ‘T’ vonalról megütött labdáknál azonban jobb óvatosnak lenni! A túlzás ez esetben azt eredményezi, hogy az oldal-, vagy alapvonalon túlra ütjük a labdát. Ezt elkerülhetjük, ha a hurokképzésnél arra gondolunk, hogy egy teniszlabda van a hónunk alatt. Ezzel a hurokképzés rövidebb és szűkebb lesz, illetve kisebb lendülettel ütjük meg a labdát. A háló közelében hagyjuk el a nagy hurokmozdulatot, s egyszerűen toljuk meg a labdát. Ez elegendő ahhoz, hogy ellenfelünket megelőzzük.

Alapszabályként fogadjuk el: minél közelebb vagyunk a hálóhoz, annál kisebb legyen az előkészítési hurok.

A teljes mozdulat tükörképes és önálló gyakorlása

A szemben lévő pályarészek területén első lépésként a top spin tenyeres ütés gyakorlása.

Folyamata: készenléti állás - oldalsó állásba való fordulás - előkészítés - átmenet – ütés – visszahelyezkedés készenléti állásba stb.