Skip navigation

Sorversenyek

  • Sorverseny helycserével
    A feladt végrehajtása során 2-2 csapat helyet cserél (6, 8 éveseknél az egyik csapat fiú, a másik csapat leány legyen). Győz az a csapat, amelyik először foglalja el az új helyét. A csapatok szemben egymással 15-20 méterre, törökülésben vagy valamilyen más testhelyzetben helyezkednek el. A játékosok jelre felugranak és futással helyet cserélve törökülésbe ülnek vissza. A győztes csapat 1 pontot kap. A feladatot, a felállást sokféleképpen variálhatjuk, a többféle feladat elvégzése után a pontokat összeadjuk és eredményt hirdetünk.
  • Sorverseny sorkerüléssel
    Az azonos létszámú csapatokat az indító vonal mögött egymással 5-8 méterre oszlopban állítjuk fel. Ennél a formánál azonos számú csapatot kell kialakítani, mindkét oldalon ’A’ és ’B’ megjelöléssel. A játékvezető által meghatározott csapatok a feladat végrehajtása során a mellettük álló csapatot megkerülve foglalják el rajthelyüket. Győz az a csapat, amelyik elsőnek foglalja el a helyét.
  • Sorverseny kijelölt távolságokkal, feladatokkal
    Ilyen jellegű például a „szökdelő oszlop” című játék. Ezen csapatonként 5-6 fő vesz részt. A csapatok az induló vonal mögött oszlopban egymástól 2-3 méter távolságra vállfogással állnak fel. Jelre a vállfogás megtartásával az egyes oszlopok páros lábbal szökdelve haladnak a kijelölt célvonal felé. Győz az csapat, amelyiknek utolsó játékosa elsőként halad át a célvonalon. További feladatokkal színesíthetjük a versenyt, például futás előre vagy hátra, szökdelés egy lábon, páros lábon, utánzó járás (rák, pók, sánta róka járás, nyúlugrás) vagy különböző akadályok leküzdése, átugrás az ütő felett, átbújás a társ terpesztett lába között, társ és tárgyak hordása, speciális tenisztechnikai elemek végrehajtása. Variálhatók a rajt és az érkezési helyzetek is. Állásból különböző testhelyzetekbe, különböző testhelyzetekből állásba stb.