Skip navigation

Előkészítés az 1. KP-ba alapállásból és átmenet a 2. KP-ba

30. ábra

A 2. KP-ban az előkészítéstől való különbséghez az előkészítés által egy “ciklus”-ra kerül sor a teljes mozdulatban.

Az alapállásból való előkészítés és az 1. KP bemutatása és magyarázata

Előkészítés: az alapállásból való testfordulat után enyhén takart oldalsó állásba lendül. Az előkészületi mozdulat végén az mindkét kar könyökben erősen hajlított, ami által az ütő feje a kezek fölé kerül.

Az 1. Kontrollpont (az előkészítés vége)

 • az ütőfej a kezek felett a fej mellett
 • mindkét kar behajlítva
 • laza ütőfogás
 • kezek egymáshoz érnek
 • az ütő feje nyitott, kifelé néz
 • a vállak az ütésirányba állnak
 • a lábak az ütés irányának egyenesére állnak
 • hajlított lábak
 • a hátul lévő láb felé mozdul a testsúly

Gyakorlat labdával

Nézz ki az ütő fején!

A kétkezes fonákütésnél a modern játékban egyre kevesebb a nagy ívű hátrakészítésnek a jelentősége. Sokszor a lehető legrövidebb úton kell az ütőt a 2. KP-ba lekészíteni. Ennek ellenére a magas ütőfej állása az 1. KP-ban a 2. KP-ban „leejtett” ütőfej helyzetének a megfelelő előkészítése.

A dobott labdát úgy kell megütni és az ütésmozdulatot végrehajtani, hogy a hátralendítésnél az ütő fején ki kell nézni oldalra.

Az 1. KP-ból a 2. KP-ba való átmenet bemutatása és magyarázata

Átmenet: az 1. KP-ból a törzs oldalhelyzetbe kerül a 2. KP enyhén takart állásába fordul. Eközben mindkét könyök behajlított. A hátralendítés (2. KP) végén az ügyesebb könyök nyújtva az ügyetlenebb kéz enyhén hajlítva készíti le az ütőt.

Az ütőfogás laza marad.

Folyamata: előkészítés az 1. KP-ig - ellenőrzés - előkészítés (távolság a 2. KP-hoz) - ellenőrzés - közvetlen ütőmozdulat - kilendítés

Tükörképes és önálló gyakorlás

 1. labda nélkül
 2. labdaelütéses gyakorlat

A teljes mozdulat tükörképes és önálló ritmikus gyakorlása

Folyamata: alapállás - oldalsó állásba fordulás - előkészítés - átmenet - ütés – kivezetés stb.