Skip navigation

Futás, beállás, összmozgás

A helyes futómunkához és a pontos (be)álláshoz, hogy a labda alá kerüljünk, jön most az ütőmozgás, melynél a csuklóbillentő mozdulat különösen fontos lesz.

Labdapattintás

A labdát a felpattanás után a szembelévő térfélre pattintjuk, ami azt jelenti, hogy a labdának először a saját térfélen kell felpattannia.

Ütés a labda felpattanása után

A labdát a felpattanás után közvetlenül a szembelévő adogatómezőre ütjük át. A tanuló 2 méterre áll fel a hálótól. A tanárnak nagyon magasra kell feljátszania a labdát és arra kell figyelnie, hogy a labdák lehetőleg közvetlenül a háló mögött essenek le, mert máskülönben a tanulónak nagyon nehéz lesz a billentő mozgás csuklóból.

“Direkt” (közvetlen) lecsapás

A labdát közvetlenül a levegőből csapjuk le.

  • Felállás mint az előző feladatnál;  3 labda tanulónként
  • 3 álló hely a háló mentén (balra, középen, jobbra)

A tanuló mindig a szabad térfélre csap le, mivel a tanár a szabad térfélen kívülről játszik be.

Lecsapás “rekordra”

A tanuló a tanár közelébe helyezi a labdát, aki ismét jó magasra, lecsaphatóan visszajátssza. A tanuló-tanár páros olyan sokáig tartsa játékban a labdát ameddig csak lehet.

Célkitűzés: ritmizálás és ütéskontroll (ütésellenőrzés)

Lecsapás fokozott ütőerővel (lendülettel)

A tanár kézből üti be a labdát és a tanulóknak úgy kell lecsapni, hogy a labda második felpattanása a pályán kívülre, lehetőleg a kerítésbe essen.