Skip navigation

A tenisz mozgásrendszere (ütések, lábmunka)

A tenisz mozgástanának vizsgálata során, elsősorban a futást és az ütő mozgásokat tanulmányozzuk. A sikeres játék előfeltétele, a futás,- és ütéstechnika ismerete. Mivel a biomechanikai adottságok csekély variációs lehetőségeket tesznek lehetővé, egységes futás,- és ütéstechnikából indulhatunk ki. Ez a megállapítás nem zárja ki, hogy más ütésmozdulat, helyezkedés is eredményes lehet, de ezek általában 1-1 koordinációs, vagy biomechanikai tényezőt figyelmen kívül hagynak és ronthatják az eredményességet. Az egyes játékosok technikájának fejlesztése nagymértékben függ az edzés céljától, azaz attól, hogy a tanítvány élversenyző vagy csupán kedvtelésből játszik, illetve lényeges befolyásoló tényező még, az életkor. Gáspár (1998) szerint sok tenisszel foglalkozó szakembert és játékost is megzavarhat a fogalmak nem egységes értelmezése. Az alábbiakban igyekszünk bemutatni, a különböző ütések rendszerét, törzsfáját.

  pörgés irány A labda előre pörög A labda oldalra pörög A labda kevéssé pörög A labda hátrafelé pörög
ütrések  
tenyeres, fonák alapütés topspin, topspin drive sidespin drive, halfvolley slice, chop, stop
röpte topspin volley   volley volley
átemelés drive smash   smash slice smash
adogatás twist slice canon service  

A különböző ütéseket más-más ütőfogással hajtjuk végre. Kétféle felsorolás ismeretes: az ütő nyelének rövid, közepes vagy hosszú fogása. Az alkarnak az ütő nyéllel kb. 120 fokos szöget kell bezárnia.

Az egy,- és kétkezes fogások felsorolása:

 • nyugati fonák (western backhand)
 • keleti fonák (eastern backhand)
 • kalapács (kontinental)
 • semikontinental
 • keleti tenyeres (eastern forhand)
 • nyugati tenyeres (western forhand)

A kétkezes ütéseknél az ügyetlenebb kéznek segítő, támasztó szerepe van. A kétkezes fonák ütésnél a játékos a segítő kézzel az ütőfejet hátulról támasztja meg, vagy pedig felülről (kontinental) fog rá. Így a kétkezes fonák ütésnél az ügyetlenebb kéz foghatja az ütőt keleti tenyeres fogással, vagy kontinentális fogással. Mindkét megoldás elfogadható, de talán az ügyetlen kéz keleti tenyeres fogása annyiban jobb, hogy ezáltal a találati pont jobban a test elé kerül, ami jobb testsúlyáthelyezést tesz lehetővé.

Az alábbiakban felsorolunk a teniszben ritkábban használatos ütéseket és néhány jellemzőjüket. Az alapütésekről (tenyeres, fonák, röpték, adogatás, lecsapás) már bővebben írtunk.

Félröpte (Half volley)

A félröptét többnyire a pálya közepén ütjük meg, amely egy elkésett röpteütésnek is tekinthető vagy egy felgyorsított alapütés helyett kerül végrehajtásra, melyhez jó időzítés szükséges. A találati pont közvetlenül a talaj fölött van, a kiindulási helyzet ezáltal közel lesz a talajhoz, így a félröpte lehet egyenes, topspin, nyesés vagy ejtés.

Lift

Köztes megoldás az egyenes drive ütés és az átemelés között. A labda enyhén előre pörög, magas ívű és hosszú, ezért a hálónál csak nehezen alkalmazható.

Átemelés

Az ún. egyenes átemelésnél a labda pörgés nélkül magasan száll az ellenfél alapvonala felé. Az előkészítő fázisban a térd hajlításával egyidejűleg az ütőt hátra, felfelé vezetjük röviden, majd alulról meredeken előre és felfelé hajtjuk végre a mozgást. Az ütésre jellemző a kis lendület és a nyitott ütőfelület, melynek során a kar felfelé vezetésével a térdek is kinyúlnak, segítve ezzel a labda pontos irányítását. A találat után az ütő meredeken felfelé tovább vezeti a mozgást.

Lecsapás

A lecsapás az ellenfél átemelésére használt válaszütés, általában a labdát felpattanás nélkül a fej fölött ütjük meg, hasonlóan az adogatáshoz. Az érkező labdához való helyezkedés a játékos pozíciójától függően, az apró lépésektől, egészen a gyors futásig, illetve ugrásig elképzelhető. A pontos lábmunka teszi nehézzé, a precíz végrehajtást. Az adogatással ellentétben, az ütés szöge meredekebb, irányítása a pálya teljes célterületére történik, míg az adogatásnál az adogatóudvarba kell betalálni. A felugrásos végrehajtáskor, az elrugaszkodó láb és a lendítő láb a levegőben ollózó mozgást végez és a talajra a lendítő lábra érkezik a játékos.

Nyesés

A nyesésnél a labda röppályájának íve lapos. Az előkészítés során a felsőtest elfordul, az ütőt hátra, felfelé emeljük, a várható találati pont fölé és az ütést végző karral, azonos oldali lábra helyezzük a testsúlyt. Ütéskor a játékos testsúlya áthelyeződik az ellentétes lábra, az ütő előre, lefelé irányuló mozgással, lehetőleg hosszú ütőkivezetéssel üti meg a labdát. A kivezetés előre és lefelé történik.

Chop ütés (vágás)

Tulajdonképpen a nyesett ütés erőteljes megállítása, illetve lefelé vezetése a vágás. Az ütés kihasználja az ellenfél ütésének dinamikáját, melynek során az ütő roved, vágó mozdulattal, meredeken előre, lefelé irányuló mozgással éri a labdát.

Ejtés

Az ellenfél megtévesztésére alkalmas ütés. A játékos többnyire a pálya belsejéből üti meg a labdát, leginkább keresztbe, az ellenfél térfelére. A mozgás az ütő rövid hátravezetésével és rövid felső ívképzéssel kezdődik, majd egyértelmű előre, illetve lefelé irányuló ütővezetéssel a csukló és az alkar fordításával a labdát hátulról találja el. Az ütő fogása feszes, mely ütésre pedig jellemző, az ütés mozdulat gyors megállítása.

Ha a játékos az egyes ütések végrehajtása után, látja, hogy a labda elérte a megfelelő célterületet, akkor az ütés sikere megerősít, abban, hogy a jövőben is alkalmazza ezt az ütést. Ha az ütés hibás, akkor az információ feldolgozása során, a játékos igyekszik kideríteni a hiba okát. Erre a kivitelezett és az agyban tárolt ütésmód összehasonlítása adja meg a választ. Ezt az összehasonlítást csak akkor tudja elvégezni, ha az optimális ütés jelen van a tanuló emlékezetében.

A megfelelő távolság a labdától fontos feltétele annak, hogy a labdát optimálisan találjuk el. A helyes lábmunka lényeges tényezője tehát az eredményes teniszjátéknak.

Lábmunka

A tenisz alapvetően futásból és ütésekből áll. Ennek megfelelően a következő futás-technikákat különböztetjük meg:

 • Ha a labda közvetlenül a játékoshoz érkezik, el kell lépnie a labdától, melyet hátrafelé forduló lépéssel tesz meg, hogy az ütés pillanatában oldalhelyzetben álljon.
 • A testtől túl távol érkező labdák esetén néhány lépéssel érkezünk az ütőpozícióhoz, melynek utolsó fázisa, az ütés előtti elfordulás és az ütés irányába való lépés.
 • Amikor előre futunk, a lépések egyre kisebbek lesznek, egészen az utolsó előttiig. Az utolsó lépés a labdához határozza meg a labdától való helyes távolságot.
 • Távolabbi labdák egy, a labda irányába történő elfordulással és gyors futással érhetők el. Salakpályán az utolsó lépésben csúszunk. Tapadó talajon csúszás helyett futni kell.
 • Hátrafelé futáskor igyekszünk megelőzni a labdát, hogy megfelelő helyzetben üssük meg. A hátrafordulás után oldalazó vagy normális futólépésekkel érkezünk a labdához.

Futás közben megütni a labdát csak gyakorlott, jó koordinációs képességekkel rendelkező játékosok tudják, mivel az ütés az utolsó, lassabb lépés alatt történik. Pontos időzítés és optimális testsúlyáthelyezés szükséges hozzá.