Skip navigation

Koordináció

A koordinációs képességek magas szintjéről általában az a benyomásunk, hogy a tehetséges játékosok sajátossága. A könnyedség, ahogy a „talentumok” játszanak, sokak számára azt sugallja, mintha „ütővel a kezükben születtek” volna.

A koordinációt úgy is értelmezhetjük, hogy az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy a játékos képes mozdulatait pontosan és folyamatosan végrehajtani, a lehető legkisebb izommunka (energiabefektetés) mellett. Tehát gazdaságosan és hatékonyan használja fel energiáját. Később farad, jobb döntéseket hoz, stb.

Milyen helyzetekben mutatkozik meg a játékosok koordinációs képessége?

  • Játék közben a megfelelően megválasztott és hatékony ütések végrehajtása (pl. fej fölötti fonákröptét megfelelő érzéssel üti meg; ütéseit magasabb szintű időzítéssel – ütő fejének késleltetése – hajtja végre)
  • Adott játékszituációhoz való hatékony alkalmazkodás (pl. nehezebb ütésre vált, különösebb erőfeszítés nélkül)

Fenti képességek megfelelő szintjének elérése az itt felsorolt képességek fejlesztésének függvénye:

Mozgáskoordináció (mozgásszabályozás; mozgásalkalmazkodás és -átállítás) – lehetővé teszi az összetettebb helyzetek sikeres megoldását

Mozdulatpontosság – a mozdulatok végrehajtásának minősége

Gazdaságosság – motoros cselekvés lehető legnagyobb hatékonysággal történő kivitelezése

Végrehajtás megbízhatósága – a magas szintű teljesítményhez szükséges motoros cselekvés sikeres megismétlésének képessége