Skip navigation

Az ütő fogásának magyarázata

Kétkezes fonák ütőfogás

26. ábra

Bemutatás és magyarázat

A tanár bemutatja, hogyan kell az ütőt kétkezes kontinentális/keleti fogással megfogni.

 • oldalsó állás a hálóval
 • az ügyetlenebb kéz felül, az ügyesebb alul helyezkedik el a nyélen
 • a kar enyhén behajlítva
 • vízszintes ütőtengely
 • függőleges ütőfelület
 • az ügyesebb kéz felülről érkezik a fogáshoz (kontinentális ütőfogás)
 • az ügyetlenebb kéz hátulról „támaszt” (keleti tenyeres ütőfogás)

A kétkezes fonákütés viszonylag fiatal módja a fonákoldalon történő ütéseknek. A két kézzel végrehajtott fonákütés robbanásszerűen és széles körben elterjedt a játékosok között. A ’90-es évektől a legtöbb játékos sikeresen alkalmazta és saját játékstílusának megfelelően alakította a mozdulatot, illetve az ütőfogást. Ennek megfelelően az alábbi fogások különböző kombinációi jöttek létre. Az ügyesebb kéz: (1) keleti tenyeres, (2) keleti fonák, (3) kontinentális. Az ügyetlenebb kéz: (1) keleti tenyeres, (2) fél-nyugati tenyeres, (3) nyugati tenyeres.  

A kétkezes (kontinentális és keleti) fonákfogás ismertetőjegyei:

Ütőfej az kezek magasságában

 • az ütőfej függőleges (párhuzamos a válltengellyel)
 • mindkét kéz a test középvonalában
 • az alsó kéz természetes csuklóhelyzetben kontinentális fogással
 • a felső kéz enyhén nyitott csuklóval (keleti tenyeres)

Tükörképes és önálló gyakorlás

A keleti fonákfogás és a keleti tenyeresről keleti fonákfogásra való váltás gyakorlása.

Gyakorlat a kétkezes fonák ütőfogásra

Vedd fel az ütőt a talajról!

Ügyetlenebb kézzel – tenyeres fogásra rávezető gyakorlat szerint – a talajra helyezett ütőt felemeli, majd maga elé emeli, ezután ügyesebb kézzel kontinentális fogással megfogja.