Skip navigation

Hátrahelyezkedés az 1-es kontrollpontba és hátralépés

49. ábra

A leütés kilendítő mozgása különbözik az egyenes adogatástól azáltal, hogy egy hátralépéssel egybekötött rövid hátra helyezkedő mozgást is tartalmaz. Felállás háló közelben.

Bemutatás és magyarázat

Hátrahelyezkedés: a készenléti állásból egyidejűleg következik:

 • a törzsfordítás félnyitottól oldalállásig
 • a rövid hátrahelyezkedő mozgás, melynél az ütő feje behajlított karral az ütközés előtt a legrövidebb úton kerül a “tetőállásba” a fej mögé
 • a hátralépés oldalsó állásba, melynél a hátsó lábat terheljük és ezzel párhuzamosan az adogató vonallal állunk, miközben az első láb ferdén előre mutat
 • a bal kar előremozgása

1-es KP

 • ütőfej az ütközés fölött a fej mögött
 • ütőfelület enyhén eltakarva
 • ütőkar behajlítva
 • fogás könnyed (az ütő tartása, fogása)
 • válltengely ferde
 • balkar előre fölfelé mutat
 • a törzs félnyitottól oldalsó állásig hátrahajlott (ívhajlás)
 • lábak hajlítva
 • hátsó láb terhelt és párhuzamos az adogatóvonallal
 • első láb ferdén előre mutat

A hátrahelyezkedés az 1-es KP-ba és a hátralépés gyakorlása

 • a tanár felügyeletével
 • önállóan ritmikus formában

Felállás az adogatóvonal előtt, hátrahelyezkedés széles hátralépéssel és a testsúlynak a hátsó lábra történő erőteljes áthelyezésével, úgy, hogy az elülső láb a talajról elemelkedik - ütőmozgás a bal lábnak a jobb mellé való húzásával - újabb hátrahelyezkedő mozdulat hátralépéssel és így tovább.

A tanulónak köztes lépések nélkül 5-7 hátralépéssel az alapvonalon kellene lennie.