Skip navigation

Találati pont, 3-as ellenőrzőpont

16. ábra

A találati pont felállása és az ütésmozdulat magyarázata:

A találati pont ismertetőjelei:

 • enyhén zárt ütőfelület
 • a labdát hátul, felül kell eltalálni
 • találati pont vállmagasságban, a test előtt
 • oldalsó felállása
 • az ütőkar kinyújtva vagy legfeljebb enyhén hajlítva
 • a törzs erősen nyitott
 • az ütő feje az ütőkéz magasságában közel vízszintes
 • az ütő tengelye merőleges az ütési irányra
 • az mindkét láb enyhén hajlított
 • a test súlypontja a lábakat összekötő szakasz közepére vetül

Az ütésmozdulat szakaszai: nyugati ütőfogással a test súlypontját áthelyezzük az elől lévő lábra és az ütőkart kinyújtva könnyed előre-fölfelé mozgással találjuk el a labdát. Különösen fontos, hogy a találati pont a test előtt, minél előbbre kerüljön!

A labdát a talajjal párhuzamosan, egyenesen előre ütjük meg, az alkar erőteljes „átfordításával”. A csuklót végig hátrafeszített helyzetben tartjuk, haladóknál a találat után ez  helyzet megváltozik, a csukló a „kontakt” után fellazul.

A tükörképszerű- és az önálló gyakorlás

Felállás és végrehajtás: az első állomáson az oktatóval gyakoroljanak tükörképszerűen, átismétlik a találati pont kritériumait.

‘Kontakt’ gyakorlatok

A gyakorlat célja, hogy a tanítványok ráérezzenek a helyes testhelyzetre, a találati pontban a helyes ütőfogásra, a megfelelő röppályára és a találati ponttal kapcsolatos helyes távolságra.

Az oktató a T-vonalon áll és úgy adja a labdát, hogy a saját térfelén lepattanjon. A tanítványok feladata, hogy a labdát a hálón átnyúlva, magasan megütve juttassák vissza a T-vonal mögötti területre. A háló fölött történő átnyúlás – ugyan szabálytalan – de gyakorlásnál hasznos, hiszen kikényszeríti a test előtti magas találati pontot.

Tükörképszerű és önálló gyakorlás

A lerövidített ütőmozdulat bemutatása és magyarázata

Ütés: Az ütő átlendül a találati pontonon, ezáltal a testsúlyt áthelyezzük, így létrejön a találati szakasz (ezen belül kell eltalálni a labdát.)

A mozdulat fontos ismertetőjelei

 • az ütőkar hajlított
 • a lendület kissé nő
 • az alkar átfordul a hosszanti tengelye mentén
 • az ütő fejének nem szabad ‘lógnia’
 • a test súlypontját a hátul lévő lábról áthelyezni az elől lévő lábra
 • a törzs fordítása és az egyenesen előrelendített ütőfej adja az erőt az ütéshez

Gyakorlatok a labdához való helyezkedéshez:

Nyúlj át a háló felett! Ez a gyakorlat azoknak ad segítséget, akik gyakran úgy érzik, hogy a labda közel pattan feléjük. A labdához való helyezkedés (hozzáállás) lényegesen nehezebb feladat, mint a helyes ütésmozdulat végrehajtása. Az igazi nehézséget csak fokozza az, hogy az érkező labda ívét, sebességét pontosan kell kiszámolnunk, megbecsülnünk és ennek megfelelően kell a labdát a testünk előtt eltalálni.

Leggyakoribb hiba, hogy maguk mögött találják el a labdát, vagy vállukat egészen az állukhoz kell emelni, hogy a magukhoz közel érkező labdát el tudják érni a tanulók. Ennek a hibának a kijavításához nyújt segítséget ez a gyakorlat, ugyanis a háló megakadályozza a tanulókat abban, hogy a labdához túl közel fussanak. Így érezni fogják majd, hogyan is kellene a labdát eltalálni, milyen távol a testtől. A fentebb említett gyakorlatot alkalmazzuk a gyakorlásnál.