Skip navigation

10.2. A TARC-módszer

A TARC-módszert értelmileg akadályozott és súlyosan sérült gyermekek részére dolgozták ki W. Sailor és B. J. Mix, pszichodiagnosztikai eljárásként alkalmazható. Formáját tekintve kérdőív. A nevelés és fejlesztés céljából fontos képességekről és készségekről nyújt „pillanatnyi” képet. A módszerrel 4 viselkedési terület vizsgálható: a mindennapos tevékenység, ezen belül a szobatisztaság, mosakodás, étkezés, a ruházat használata, a motoros ügyesség, ezen belül a finommotoros képesség, nagymotoros koordináció, iskola előtti képességek, a kommunikáció, ezen belül beszédmegértés, nyelvhasználat, iskola előtti készségek és a szociális magatartás, ezen belül a megfigyelt viselkedés, iskola előtti készségek (Sailor és Mix, 1975).

A kommunikációs képesség, a beszéd vizsgálata 3 fő területen történik. Elsőként a beszélt nyelv megértéséről tájékozódhatunk a TARC-módszer segítségével. Másodsorban a gyermek nyelvhasználatát ismerhetjük meg. Végül az iskola előtti készségeit értékelhetjük a kérdőív segítségével (Sailor és mtsa, 1975).

A mérőeljárással feltárt képességek ábrázolása profillapon történik. A tevékenységenként, alterületenként meghatározottak szerint kiválasztott szinthez rendelt pontszámok jelölése és összekötése történik, mely egy „farkasfog” szerű képet mutat. Ugyanúgy, mint a P-A-C módszer, a TARC felmérés által feltárt hiányosságok jó alapot szolgáltatnak a fejlesztési területek kijelöléséhez. Az évenként megismételt vizsgálatok egy profillapon történő ábrázolása jól szemlélteti a tanévenkénti, területenkénti fejlődést.