Skip navigation

5.3.2.1. Integrált fejlődési skála

Nagy segítséget jelenthet a fejlődési szakaszok pontos behatárolásában a Cochlear AG, European Headquarters által kiadott Integrált fejlődési skála, mely a tipikus fejlődésmenet szakaszait a hallási figyelem, a beszéd, a kiejtés, a receptív nyelv, az értelmi fejlődés és a szociális kommunikáció területeinek párhuzamba állításával mutatja be. A skála a továbbiakban nem csak megfigyelési lehetőséget nyújt, hanem alkalmas a fejlődés további nyomon követésére és dokumentálására is.

Integrált fejlődési skála