Skip navigation

2.4.2.1. A tömegkommunikációs modellek négy típusa

Egyrészt a transzmissziós modellben egy meghatározott mennyiségű információt adunk át. A feladó nem egyenlő a kommunikátorral. A kommunikátor az, aki a közönség igényeit figyelembe véve szelektálja és hozzáférhetővé teszi az információkat a vevők számára. Másrészt a rituál és expresszív modell alapja a közösség által elfogadott szemlélet. A modellben egyenlő fontossággal bír az üzenet és a befogadás élvezete is. Továbbá a publicitásmodell az olyan kommunikációt írja le, melyben a nyilvánosság, az ismertség nagyobb szerepet kap az üzenet eredményes átadásánál. Végül a befogadásmodell szerint a jelentéskonstrukció a befogadó feladat. Azonban nem ő maga alkotja meg a kódolt üzenetet, csupán a média felé sugallja a kívánt jelentésstruktúrákat (N. Horváth, 2006).