Skip navigation

8.5. Pedagógiai eszköztár a kommunikáció fejlesztésére

Az augmentatív és alternatív kommunikációt taglaló leckében bemutattunk néhány kommunikációs lehetőséget, melyek fogyatékos embertársaink segítségére lehetnek a környezettel való párbeszédben. Az előző leckében bemutatott lehetőségek azonban nem mindenki számára jelentenek megoldást a kommunikációs akadályok leküzdésében. Számukra - és itt elsősorban a legsúlyosabb értelmi fogyatékos személyekre gondolunk – a szakemberek további lehetőségeket igyekeztek kidolgozni. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek pedagógiájával foglalkozó szakirodalom száma itthon és külföldön is, az utóbbi évtizedekben megemelkedett. Mégis azt mondhatjuk, hogy szemben a gyógypedagógia más témáival még mindig viszonylag kevesebb figyelmet kap a szakemberek részéről. Így a pedagógiai programok, módszerek és terápiás lehetőségek is korlátozott számban érhetőek csak el. Az alábbiakban a szakterületen néhány jelentősebb módszert mutatunk be, melyek a súlyos-halmozottan fogyatékos személyek pedagógiájában az utóbbi két évtizedben a gyakorlati munkában szélesebb körben elismerést nyertek.