Skip navigation

12.1. A logopédiai ellátás sajátosságai értelmileg akadályozott személyeknél

A fent leírtak figyelembe vételével tiszta, klasszikus beszédhiba csoportokról az ő esetükben nem beszélhetünk, ezért az értelmileg akadályozott gyermekek beszédét a szimptomatikus beszédzavarok körébe sorolhatjuk, mert multifaktoriális, multikauzális beszédhiba, mely a kommunikáció minden területén zavarokat okozhat. A logopédiai ellátás ennek függvényében sajátos módszereket és órafelépítést is igényel.