Skip navigation

5.3.2.2. Videók

Feladat

A kis filmek megtekintése után állapítsa meg a két gyermekről (kisfiú, kislány), hogy milyen életkorúak a beszédszintjüket tekintve! Használja segítségként az integrált fejlődési skálát!

Ajánlott film a beszédfejlődésről: Embergyerek: Pelusos zsenik

 

Hozzávetőleges életkor

Tipikus viselkedés

születés

fonémaészlelés

nyelvi és nem nyelvi hangok megkülönböztetése

sírás

3 hó

gügyögés

6 hó

a nem nyelvi fonémák közötti különbségtétel képességének elvesztése

9 hó

első szavak, holofrázisok

12 hó

szavak használata a szülők figyelmének felkeltése céljából

18 hó

szókincs ugrásszerű növekedése

kétszavas kifejezések („távirati beszéd”)

24 hó

helyes válasz közvetett kérdésekre (Be van csukva az ajtó?)

30 hó

a hallgató figyelembevételének megfelelő beszédmódosítás

nyelvtani kategóriák felismerésének kezdete

kisgyermekkor

nyelvtani komplexitás gyors növekedése

iskoláskor

az írott nyelv elsajátítása

serdülőkor

a specializált nyelvi funkciók elsajátítása

A nyelv fejlődésének folyamata (Cole,2006.) 337. o.