Skip navigation

2.2.7. A zaj

Végezetül szükségszerű a zajról, mint a kommunikáció tényezőjéről beszélni. A zaj azoknak a dolgoknak és jelenségeknek az összessége, melyek gátló, torzító vagy hátráltató funkciót töltenek be az üzenetküldés és üzenetvétel folyamatában. A zaj valamennyi esetben zavart okoz a kommunikációban. Fizikai jelenségek, pszichikai, nyelvi, intellektuális tényezők lehetnek ezek. Például hangos zene, előítéletek, azonos előismeretek hiánya, eltérő nyelv, szókincs, szemkontaktus hiánya, túlzottan figyelemfelkeltő öltözet vagy akár egy napszemüveg is tekinthető zajnak (Fercsik és Raátz, 2006).